Класифікація витрат – генератор розширення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Дисципліна: Макроекономіка
  • Підрозділ: Кафедра теоретичної та прикладної економіки
  • Видавництво: Полтава: Полтавський університет економіки і торгівлі
  • Сторінок: 3
  • ISBD: Ярмолюк О.К. Класифікація витрат – генератор розширення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень / О. К. Ярмолюк, І. В. Троц // Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22 листопада 2018 року). - Полтава: ПУЕТ, 2018. - С. 205-207.

Класифікація витрат – генератор розширення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень

Ірина Вікторівна Троц

Витрати – це важлива та складна економічна категорія, яка займає особливе та вагоме місце в управлінні підприємством. Це пояснюється тим, що витрати мають вирішальний вплив на фінансовий результат функціонування суб’єктів господарюван-ня, застосовуються для визначення цінової політики підпри-ємства, показують рівень технології та організації виробництва, використовуються для оцінки ефективності господарювання шляхом порівняння витрат та результатів діяльності. При наявності різноманітних дефініцій поняття «витрати», їх можна розділити на дві великі групи – тлумачення витрат із точки зору економічної теорії (управлінський підхід) та з погляду бухгал-терського обліку (бухгалтерський підхід), які значно відрізня-ються між собою.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами