Фінансова звітність - основне джерело аналізу діяльності суб’єкта господарювання

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Дисципліна: Макроекономіка
  • Підрозділ: Кафедра теоретичної та прикладної економіки
  • Видавництво: Полтава: Полтавський університет економіки і торгівлі
  • Сторінок: 3
  • ISBD: Юзвик Я.В. Фінансова звітність - основне джерело аналізу діяльності суб’єкта господарювання / Я. В. Юзвик, І. В. Троц // Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22 листопада 2018 року). - Полтава: ПУЕТ, 2018. - С. 193-195.

Фінансова звітність - основне джерело аналізу діяльності суб’єкта господарювання

Ірина Вікторівна Троц

Фінансова звітність розглядається як інструмент для об’єктивної та достовірної оцінки фінансово-майнового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів підприємства. Метою аналізу фінансової звітності є одержання найбільш інформативних параметрів, що надають об’єктивну і точну картину фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємства. Мета аналізу досягається в результаті вирішення певного переліку аналітичних завдань.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами