Проведення аудиту готової продукції сільськогосподарського підприємства в умовах використання комп’ютерних технологій

Проведення аудиту готової продукції сільськогосподарського підприємства в умовах використання комп’ютерних технологій

Ірина Вікторівна Троц

Аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства дозволяє виявити негативні сторони в його діяль-ності, встановлює його причинно-наслідкові взаємовідносини, сприяє запобіганню втрат, збитків та зловживань. Аудит руху готової продукції дає змогу охарактеризувати стан готової про-дукції на місцях її зберігання, достовірність відображення опе-рацій з готовою продукцією в обліку.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами