Внутрішній аудит як один із напрямків забезпечення оптимального використання бюджетних коштів

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Дисципліна: Макроекономіка
  • Підрозділ: Кафедра теоретичної та прикладної економіки
  • Видавництво: Полтава: Полтавський університет економіки і торгівлі
  • Сторінок: 3
  • ISBD: Пастух А.С. Внутрішній аудит як один із напрямків забезпечення оптимального використання бюджетних коштів / А. С. Пастух, І. В. Троц // Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22 листопада 2018 року). - Полтава: ПУЕТ, 2018. - С. 156-158.

Внутрішній аудит як один із напрямків забезпечення оптимального використання бюджетних коштів

Ірина Вікторівна Троц

Основною особливістю функціонування бюджетних установ є фінансування їх діяльності за рахунок бюджетних коштів.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами