Теоретичні аспекти обліку та аудиту поточних зобов’язань підприємства

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Дисципліна: Макроекономіка
  • Підрозділ: Кафедра теоретичної та прикладної економіки
  • Видавництво: Полтава: Полтавський університет економіки і торгівлі
  • Сторінок: 4
  • ISBD: Войтенко А.О. Теоретичні аспекти обліку та аудиту поточних зобов’язань підприємства / А. О. Войтенко, І. В. Троц // Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22 листопада 2018 року). - Полтава: ПУЕТ, 2018. - С. 91-94.

Теоретичні аспекти обліку та аудиту поточних зобов’язань підприємства

Ірина Вікторівна Троц

В сучасних умовах фінансової кризи гостро постає потреба в удосконаленні методики визнання, розподілу, документування, відображення в системі бухгалтерського обліку і оцінки поточ-них зобов’язань, а також їх аналізу та аудиту.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами