Безробіття як соціально-економічна проблема України

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Дисципліна: Макроекономіка
  • Підрозділ: Кафедра теоретичної та прикладної економіки
  • Сторінок: 5
  • УДК: УДК 331.56:330.111.6 (477)
  • ISBD: Троц І.В. Безробіття як соціально-економічна проблема України / І. В. Троц, Л. В. Дацько // Соціально-економічні проблеми сучасності: Матеріали II Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції (Маріуполь, 15 червня 2018 р.). - Маріуполь, 2018. - С. 148-152.

Безробіття як соціально-економічна проблема України

Ірина Вікторівна Троц

За останні роки, в умовах кризових явищ та важких ситуацій, які пов’язані з окупованими територіями й проведенням антитерористичних операцій, проблема безробіття стала однієї з найважливіших проблем української економіки. Безробіття як соціально-економічне явище, виражається коли працездатна частина населення не може реалізувати свої бажання та здібності. Воно охоплює велику кількість людей працездатного віку, які з незалежних від них причин виключені з виробничого процесу і в зв'язку з цим позбавлені можливості одержувати заробітну плату. Безробіття є наслідком переважання пропозиції праці над попитом на неї, породжує додаткові економічні та соціальні проблеми, напругу в суспільстві.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами