Розвиток банківського страхування в Україні

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Дисципліна: Макроекономіка
  • Підрозділ: Кафедра теоретичної та прикладної економіки
  • Сторінок: 4
  • УДК: УДК 368.811
  • ISBD: Троц І.В. Розвиток банківського страхування в Україні / І. В. Троц, О. М. Ягодзінська // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту: тези доповідей інтернет-конференції (24-25 травня 2018 р.). - Хмельницький: ХКТЕІ, 2018. - С. 831-834.

Розвиток банківського страхування в Україні

Ірина Вікторівна Троц

Останніми роками однією з домінуючих світових тенденцій є взаємне проникнення банківського і страхового ринків, синтез їх послуг з метою реалізації як банківських, так і страхових продуктів, зокрема, їх інтеграція у формі «bancassurance» (банкострахування). Тенденція щодо посилення співпраці банківських установ та страхових компаній також є характерною для фінансово-кредитної системи України.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами