Превентивні заходи подолання банкрутства підприємств

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Дисципліна: Макроекономіка
  • Підрозділ: Кафедра теоретичної та прикладної економіки
  • Сторінок: 4
  • ISBD: Троц І.В. Превентивні заходи подолання банкрутства підприємств / І.В. Троц // Economics, management, law: problems of establishing and transformation: collection of scientific articles (February 26, 2016, Dubai, UAE). - Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, 2016. - P. 263-266.
  • uk-UA

  • en-GB

Превентивні заходи подолання банкрутства підприємств

Троц Ірина Вікторівна

В роботі визначені та систематизовані основні превентивні контрзаходи та економічні напрями попередження, своєчасного виявлення та подолання банкрутства та назріваючих кризових явищ в діяльності підприємства за сучасних умов господарювання

Ключові слова: банкрутство, превентивні заходи запобігання банкрутству

Preventive measures of overcoming of bankruptcy of enterprises

Trots Iryna

The paper identified and systematized basic preventive countermeasures and economic directions prevention, the timely identification and overcoming of bankruptcy and the looming crisis phenomena in the enterprise in modern economic conditions

Keywords: bankruptcy, preventive measures of overcoming of bankruptcy

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами