Шляхи подолання банкрутства підприємства

Шляхи подолання банкрутства підприємства

Ірина Вікторівна Троц

Сучасні динамічні умови розвитку економіки диктують підприємствам досить жорсткі умови господарювання, у зв’язку з чим підприємства та організації вимушені швидко реагувати та пристосовуватись до кардинальних змін зовнішнього середовища з метою збереження своїх конкурентних позицій, проведення подальшої успішної діяльності та одержання прибутку. В протилежному випадку – зростання заборгованості, неплатоспроможність, збитковість результатів діяльності підприємства призводять в кінцевому результаті до його банкрутства. Проблема банкрутства підприємства завжди була і залишається актуальною та постає особливо гостро у кризових умовах розвитку економіки.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами