Вплив соціально-психологічних установок на мотивацію до успіху студентів ВНЗ

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Підрозділ: Кафедра психології
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 3
  • УДК: УДК 378.14:159.9(043.2)
  • ISBD: Ковалькова Т.О. Вплив соціально-психологічних установок на мотивацію до успіху студентів ВНЗ / Т.О. Ковалькова, М.О. Вальковська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 445-447.

Вплив соціально-психологічних установок на мотивацію до успіху студентів ВНЗ

Ковалькова Тетяна Олександрівна

В умовах сучасного надзвичайно динамічного, глобалізованого та уніфікованого соціуму постійно змінюються соціальні орієнтири, які впливають на формування особистості першокурсника. За цих обставин постає питання збереження зацікавленості студента у досягненнях певних успіхів у навчанні, а також дослідження соціально-психологічних установок, що впливають на формування мотиваційної сфери особистості. У сучасних динамічних умовах суспільство вимагає від системи професійної освіти у ВНЗ відповідності змісту та методів навчання змінам, що відбуваються в Україні. Тому необхідно, щоб процес підготовки студента у ВНЗ, був спрямований на формування конкурентоздатного фахівця, що включає розвиток адекватної мотивації до успіху студентів.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами