Можливості застосування проєктного підходу у творчій сфері

  • Автор: ,
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Підрозділ: Кафедра управлінських технологій
  • Видавництво: К.: КНУБА
  • Сторінок: 4
  • УДК: УДК 005.8
  • ISBD: Рибалко І.В. Можливості застосування проєктного підходу у творчій сфері / І. В. Рибалко, О. Б. Данченко // Управління проектами у розвитку суспільства : тези доп. XVII Міжнар. конф. (15-16 травня 2020 р.). Тема : Управління проектами в умовах дігіталізації суспільства. - Київ: КНУБА, 2020. - С. 301-305

Можливості застосування проєктного підходу у творчій сфері

І. В. Рибалко; О. Б. Данченко

Сьогодні у світовій практиці, а також в Україні зокрема, швидкого темпу набуває впровадження методології проєктного підходу, який дає змогу віднайти нові шляхи для забезпечення ефективної діяльності підприємств та підвищення їх конкурентоспроможності в динамічних умовах ринку. Традиційними та звичними сферами для проєктного підходу є ІТ, промисловість, будівництво, сфера виробництва, ЗМІ, бізнес, а також наукова та соціальна сфери.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами