Аналіз впливу психологічних особливостей стейкхолдерів на арт-проєкти

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Підрозділ: Кафедра управлінських технологій
  • Сторінок: 7
  • УДК: УДК 005.8
  • ISBD: Рибалко І.В. Аналіз впливу психологічних особливостей стейкхолдерів на арт-проєкти / І. В. Рибалко // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 8-11 вересня 2020 р.). - Миколаїв:Видавець Торубара В.В., 2020. - С. 91-95. - ISBN 978-617-7472-58-1

Аналіз впливу психологічних особливостей стейкхолдерів на арт-проєкти

І. В. Рибалко

Зміни, що відбуваються в навколишньому світі, потребують нових поколінь фахівців, яких вирізняють активна позиція, готовність до всебічного пізнання та конструктивного перетворення об’єктивної реальності, готовність до розробки оптимальних рішень, пошуку новітніх підходів до їх реалізації для досягнення цілей і завдань різнобічної проєктної діяльності. Саме люди є найголовнішим ресурсом, завдяки якому реалізуються процеси та виконуються задачі проєкту. Зважаючи на це, науковий світ менеджменту давно звернув увагу, що неврахування психології учасників проєкту може стати основною проблемою у досягненні поставлених керівником цілей.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами