Маркетингові інновації в управлінні персоналом

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Спеціальність: Маркетинг
  • Підрозділ: Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
  • Видавництво: К: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
  • Сторінок: 3
  • УДК: УДК 331.1
  • ISBD: Петрова І.Л. Маркетингові інновації в управлінні персоналом / І. Л. Петрова // Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 листопада 2020 р.). - Київ: КНЕУ, 2021. - С. 220-222

Маркетингові інновації в управлінні персоналом

Петрова І. Л. доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки Університету економіки та права «КРОК»

В умовах високо конкурентного середовища зростає роль людських ресурсів як найвищої цінності та ключового фактору ділового успіху організації. Водночас досвід вітчизняних підприємств свідчить про серйозні проблеми в реалізації ціннісного підходу до управління персоналом. Подолання цих проблем можливо на основі новітніх маркетингових технологій

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами