Зміна парадигми підготовки фахівців туризму: виклики сучасності

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Дисципліна: Географія туризму
  • Спеціальність: Туризм
  • Підрозділ: Кафедра туризму
  • Сторінок: 3
  • УДК: УДК 378.1
  • ISBD: Сокол Т.Г. Зміна парадигми підготовки фахівців туризму: виклики сучасності / Т. Г. Сокол // Сучасні світові тенденції розвитку науки, освіти та суспільства: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 11 травня 2022 р.). - Полтава: ЦФЕНД, 2022. - С. 15-17.

Зміна парадигми підготовки фахівців туризму: виклики сучасності

Сокол Тетяна Георгіївна

Діджиталізація туризму і туристичної освіти давно стала ознакою нашого часу. Нині використання ІТ-технологій, зокрема систем дистанційного навчання MOODL, Offict 365, Zoom, Classroom та ін.. викликано кардинальними змінами умов навчання та активно впроваджується у навчальний процес. Зокрема, організація дистанційного навчання набула особливої актуальності в умовах пандемії та військових дій на території України. Але разом з оптимізацією навчального процесу використання подібних комп’ютерних систем, а також можливостей Інтернету стосовно пошуків наукової інформації несе в собі загрозу поширення академічної недоброчесності, а відсутність прямого контакту з викладачем – ще й не привчає студентів до активної мозкової діяльності, гальмує розвиток їх аналітичних і дослідницьких здібностей. Відповіддю на цей виклик повинні стати нові педагогічні технології, зокрема, індивідуальне та групове проектування, проблемне навчання, аналіз і розв’язання виробничих ситуацій, ігрові технології.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами