Управління проєктами у сучасному BANI-світі

  • Автор: , ,
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Видавництво: К.: КНУБА
  • Сторінок: 7
  • УДК: УДК 167.7:005.8:339.9
  • ISBD: Медведєва О.М., Россошанська О.В., Рач В.А. Управління проєктами у сучасному BANI-світі. Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проєктами післявоєнної розбудови України": тези доповідей ХХ Міжнародної конференції (м. Київ, 12 травня 2023 року)/ відпов. за випуск С. Д. Бушуєв. Київ: КНУБА, 2023. С. 169-175.

Управління проєктами у сучасному BANI-світі

Медведєва О.М., Россошанська О.В., Рач В.А.

Основу учення складає нова класифікація наук на традиційні, міждисциплінарні, комплексні, науки-канва як компонентів єдиної науки. Клас «науки-канва» об’єднує математику, логіку, кібернетику і нову науку інмералогію. Побудована ендогенна мережа категорії «знання», яка розв’язує питання співвідношення категорій-феноменів «дані», «інформація», «знання». В умовах BANI-світу та YOLO-економіки доцільно вводити або розширювати нові поняття, які змістовно корелюються з категоріями цих соціально-економічних феноменів (наприклад, комфортна безпека, ендогенна та екзогенна мережі, явінг, сутнісний хаос та ін.). Це дозволить не «перетягувати» відомий зміст понять до пояснень нових термінів. А головне - реалізувати основний принцип системної теорії практики: будь яка сучасна діяльність - це цілісність практики, науки, навчання та таланту.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами