Розвиток духовно-інтелектуального потенціалу студентів у процесі вивчення «Філософії»

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Підрозділ: Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін
  • Сторінок: 5
  • ISBD: Маруховська-Картунова О.О. Розвиток духовно-інтелектуального потенціалу студентів у процесі вивчення «Філософії» / О. О. Маруховська-Картунова // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ ст.: Міжнар. період. збірник наук. праць / за заг. ред. В.П. Бабича, Ю.Д. Бойчука, Л.С. Рибалко, О.М. Хвостиченка. - Харків: ВННОТ, 2022. - Вип.4. - С. 416-420.

Розвиток духовно-інтелектуального потенціалу студентів у процесі вивчення «Філософії»

Маруховська-Картунова О. О. кандидат філософських наук, доцент, зав. секції суспільних наук, професор кафедри іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін Університету економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

У публікації висвітлено роль та значення викладання «Філософії» для формування і розвитку духовно-інтелектуального потенціалу та гармонізації внутрішнього духовного світу студентів. Проаналізовано необхідність вивчення «Філософії» як обов’язкової, фундаментальної, універсальної, базової навчальної дисципліни для бакалаврів у закладах вищої освіти України.

Ключевые слова: духовно-інтелектуальний потенціал, філософія, особистісний потенціал, онтологія, гносеологія, антропологія, аксіологія.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами