Цінність вивчення «Історії світової культури» у ВНЗ України в контексті євроінтеграції»

Цінність вивчення «Історії світової культури» у ВНЗ України в контексті євроінтеграції»

О. О. Маруховська-Картунова

Європейський вибір України – це цивілізаційний прогресивний вибір, який відкриває перед Україною широкі можливості економічного, політичного і культурного розвитку та інтеграції в європейський освітній, науковий та культурний простір. Україна з точки зору геополітики знаходиться у самому центрі Європи та має надзвичайно сприятливе положення на стику трьох цивілізацій – православної, західної та ісламської. У зв’язку з цим актуальність та цінність вивчення у вищих навчальних закладах України хоч одної з нижченазваних навчальних дисциплін «Історія світової культури» або «Культурологія» (з включенням в неї розділу про історію світової культури) дедалі значно зростає.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами