Епістемологічна сутність CHATGPT в задачах управління проєктами

  • Автор: , ,
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Підрозділ: Кафедра математичних методів та статистики
  • Сторінок: 3
  • ISBD: Рач В.А., Медведєва О.М., Россошанська О.В. Епістемологічна сутність CHATGPT в задачах управління проєктами. Інтелектуальні інформаційні системи в управлінні проєктами та програмами: Збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції (Коблево, 12-15 вересня 2023 р.). Харків: ХНУРЕ, 2023. С. 170-172.

Епістемологічна сутність CHATGPT в задачах управління проєктами

Рач В.А.; Медведєва О.М.; Россошанська О.В.

Нині, у період повномасштабної цифровізації нашого життя, швидко розширюється аудиторія користувачів ChatGPT, Bard та аналогічних програмних продуктів. Звичайними користувачами ці продукти сприймаються як штучний інтелект (ШІ). За однією з класифікацій таке сприйняття підпадає під категорію «базові, побутові знання», що відрізняються від прикладних і наукових знань за ознаками контекстної залежності, ступеня формалізації та глибини розуміння [1]. З позиції тезаурусної моделі комунікації [2] зміст поняття ШІ є елементом тезаурусу (множини термінів природної мови) кожного реципієнта (особистості). До того ж у складі тезаурусу містяться й поняття (змістовні елементи), і змістовні зв’язки між ними. Тому саме тезаурус особистості визначає унікальну інтерпретацію нею навколишнього BANI-світу, комунікації, прийняття рішень і поведінку в ньому. Доцільно розуміти, як користувачі ChatGPT, Bard визначають для себе поняття «штучний інтелект». Від цього залежать їхні очікування, а найважливіше – застосування результатів комунікації із ШІ. Визначення такого поняття особистістю базується на вже відомих, сталих для неї поняттях «штучний» та «інтелект». Й основним компонентом тут є поняття «інтелект». У категорії побутових знань воно утворюється на основі таких термінів, як «інтелектуал» та «ерудит».

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами