Зміни в міжнародній та регіональній безпеці в умовах масштабної російської війни проти України 2022 р. в контексті світ-системного аналізу І. Валлерстайна

Зміни в міжнародній та регіональній безпеці в умовах масштабної російської війни проти України 2022 р. в контексті світ-системного аналізу І. Валлерстайна

Маруховський О.О.

Однією з найвпливовіших на сьогодні концепцій світового порядку є світ-системний аналіз (World-Systems Analysis) відомого американського соціолога Імануеля Валлерстайна, розроблений ним у своїй праці «Сучасна світова система» (1974 р.) (Wallerstein, 1974). Саме тоді вперше вчені заговорили про світ-системний аналіз як про новий погляд на світ, в якому «замість традиційно стандартної одиниці – національної держави новою одиницею аналізу стала світ-система… у трьох варіантах – світ-системи, світ-економіки та світ-імперії». При цьому І. Валлерстайн зауважував, що «світ-система являє собою певний територіально-часовий простір, який охоплює багато політичних та культурних одиниць, але в той же час є єдиним організмом, уся діяльність якого підпорядкована єдиним системним правилам» (Валлерстайн, 2006, с. 78, 79]. Тобто загальновідомо, що об’єктом його світ-системного аналізу є увесь світ як єдиний організм, як глобальне системне ціле, де усі країни розглядаються не окремо, а як включені в глобальну систему світового порядку, в якому розвинута і удосконалюється міжнародна та регіональна безпека.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами