Становлення і розвиток методології наукових досліджень як окремого наукового напрямку

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Матеріали конференцій
 • Дисципліна: Методологія та організація наукових досліджень
 • Підрозділ: Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти, Кафедра суспільних наук
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 4
 • ISBD: Картунов О.В. Становлення і розвиток методології наукових досліджень як окремого наукового напрямку / О.В. Картунов //Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – C.384-385.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Становлення і розвиток методології наукових досліджень як окремого наукового напрямку

Анотація. Аналізується еволюція методології наукових досліджень та доводиться доцільність її інституалізації як окремого наукового напрямку у вищих навчальних закладах України.

Ключові слова: методологія наукових досліджень

Становление и развитие методологии научных исследований как отдельного научного направления

Аннотация. Анализируется эволюция методологии научных исследований и обосновывается целесообразность ее институализации как отдельного научного направления в высших учебных заведениях Украины.

Ключевые слова: методология научных исследований

Formation and development of methodology of scientific research as a separate scientific direction

Annotation. The evolution of methodology of scientific research is analysed and the expediency of its institutionalization as a separate scientific direction in higher educational institutions of Ukraine is grounded.

Keywords: methodology of scientific researches

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами