Принципы формирования целей высшего учебного заведения в сфере качества

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Спеціальність: Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
  • Підрозділ: Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
  • Сторінок: 5
  • ISBD: Тавлуй І.П. Принципы формирования целей высшего учебного заведения в сфере качества. / І.П. Тавлуй // Управление качеством образования в России и на постсоветском пространстве: сб. стат. VI Междун.научно-практ. конф. – Пенза, 2011

Принципы формирования целей высшего учебного заведения в сфере качества

Сборник статей VI Международной научно-практической конференции «Управление качеством образования в России и на постсоветском пространстве»

Определен механизм формирования целей высшего учебного заведения в сфере качества

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами