Використання міжнародних стандартів для забезпечення якості вищої освіти

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Спеціальність: Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
  • Підрозділ: Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
  • Сторінок: 3
  • ISBD: Тавлуй І.П. Використання міжнародних стандартів для забезпечення якості вищої освіти. / І.П. Тавлуй // Інформаційно-віимірювальні технології, технічне регулювання та менеджмент якості: зб. наук. праць ІІ наук.-практ. конфер. – Одеса, 2011.

Використання міжнародних стандартів для забезпечення якості вищої освіти

Для українських вишів доцільною є розробка та впровадження інтегрованих систем управління якістю відповідно до міжнародних стандартів ISO серії 9000 та з дотриманням вимог «Стандартів та директив ENQA»

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами