Система управління якістю як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Спеціальність: Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
  • Підрозділ: Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
  • Сторінок: 3
  • ISBD: Тавлуй І.П. Система управління якістю як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. / І.П. Тавлуй // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: тези доповідей за матер. ІІ Міжнар.наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 2011

Система управління якістю як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств

Основною метою впровадження системи управління якістю в діяльність підприємства повинно бути не отримання сертифікату відповідності міжнародному стандарту ISO 9001:2009, а створення інструменту управління підприємством, який би підвищував його конкурентоспроможність та забезпечував постійний розвиток.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами