Использование цикла PDCA при разработке системы управления качеством высшего учебного заведения

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Спеціальність: Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
  • Підрозділ: Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
  • Сторінок: 4
  • УДК: УДК 378:006.015.5
  • ISBD: Тавлуй І.П. Использование цикла PDCA при разработке системы управления качеством высшего учебного заведения. / І.П. Тавлуй // Образование в ХХІ веке проблемы и перспективы: сб. стат. VI Междун. научно-практ. конф. – Пенза, 2010

Использование цикла PDCA при разработке системы управления качеством высшего учебного заведения

Повышение качества образовательной и научной деятельности, эффективности управления высшим учебным заведением в целом создают конкурентные преимущества для университетов на международном уровне. А сама система управления качеством используется как технология управления и постоянного развития высшего учебного заведения.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами