Еколого-економічна безпека підприємства: властивості, стратегія та інструменти забезпечення

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Матеріали конференцій
 • Дисципліна: Економіка підприємства
 • Спеціальність: Економіка підприємства
 • Підрозділ: Факультет економіки та підприємництва, Кафедра економіки та менеджменту підприємства
 • Видавництво: Черкаси: ЧДТУ
 • Сторінок: 2
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 338:45
 • ISBD: Андрєєва В.А. Еколого-економічна безпека підприємства: властивості, стратегія та інструменти забезпечення // Теорія і практика сучасної економіки: Матеріали XVI міжнародної науково- практичної конференції: 19 листопада 2015 року, у 2 Т./Відповідальний редактор Вяткін П.С. - Черкаси: ЧТДУ, - 2015. – Т.1. – С. 55-57.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Еколого-економічна безпека підприємства: властивості, стратегія та інструменти забезпечення

В.А. Андрєєва

В статті розглянуті складові еколого-економічної безпеки підприємства, а також обгрунтовано доільність розробки Програми підготовки нормативно-правових активі, пов’язаних з гарантування еколого-економічної безпеки підприємств.

Ключові слова: стратегія економічної безпеки підприємства, екологічна складова стратегії, інноваційна модель розвитку підприємства.

Эколого-экономическая безопасность предприятий: свойства, стратегия и инструменты обеспечения

В.А. Андреева

В статье рассмотрены составляющие эколого-экономической безопасности предприятия, а также обоснованно доильнисть разработки Программы подготовки нормативно-правовых активе, связанных по обеспечению эколого-экономической безопасности предприятий.

Ключевые слова: стратегия экономической безопасности предприятия, экологическая составляющая стратегии, инновационная модель развития предприятия.

ECOLOGICAL AND ECONOMIC SAFETY: PROPERTIES, STRATEGY AND TOOLS OF PROVISION

V. Andryeyeva

The article describes the components of the ecological and economic safety, as well as reasonably doilnist develop training programs regulatory asset related to ensure ecological and economic safety of enterprises.

Keywords: strategy of economic safety, ecological part of the strategy, innovative model of enterprise development.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами