Проблематика забезпечення фінансової стійкості страхових компаній

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Дисципліна: Фінанси, Страхування
  • Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
  • Підрозділ: Кафедра національної економіки та фінансів
  • Сторінок: 7
  • УДК: УДК 33 М 34
  • ISBD: Сова О.Ю. Проблематика забезпечення фінансової стійкості страхових компаній // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні економічні дослідження» м. Краматорськ. 12 лютого 2017 року. –Краматорськ. – 2017. – С.

Проблематика забезпечення фінансової стійкості страхових компаній

О.Ю. Сова, кандидат економічних наук, доцент кафедри національної економіки та фінансів, Університет економіки та права «КРОК»

На сьогодні страховий ринок є рентабельним сегментом ринку фінансових послуг, який потребує уваги до проблем ефективності управління страховими компаніями. Однак економічна нестабільність виробничої сфери, низький рівень доходів населення, що супроводжується зменшенням обсягів страхових премій у страховика, недосконала законодавча база не створюють безпечних умов для сталого економічного розвитку страховиків. Виникає необхідність у зміцненні платоспроможності страхових установ та забезпеченні стабільності їх функціонування

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами