Групування помилок програмного забезпечення з різним поєднанням дефектів у технологічно подібні групи

  • uk-UA

  • ru-RU

Групування помилок програмного забезпечення з різним поєднанням дефектів у технологічно подібні групи

Ю.Є. Добришин кандидат технічних наук, доцент, кафедра комп’ютерних наук Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Університет економіки та права «КРОК»

У статті приведена методика групування помилок, що виникають під час роботи загальносистемного та прикладного програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем. Розглядаються формалізовані підходи щодо класифікації помилок з різним поєднанням дефектів у технологічні подібні групи за допомогою задач теорії розпізнання образів

Ключові слова: групування, помилки, програмне забезпечення, динамічні ядра

Группирование ошибок программного обеспечения с различным сочетанием дефектов в технологически подобные группы

Ю.Е. Добрышин кандидат технических наук, доцент, кафедра компьютерних наук Учебно-научний институт информационных и коммуникационных технологий, Университет экономики и права «КРОК

В статье приведена методика группирования ошибок, возникающих при работе общесистемного и прикладного программного обеспечения автоматизированных информационных систем. Рассматриваются формализованные подходы к классификации ошибок с различным сочетанием дефектов в технологические подобные группы с помощью задач теории распознавания образов

Ключевые слова: группирование, ошибки, программное обеспечение, динамично ядра

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами