Теоретико-практичні основи прогнозу виробничого процесу

  • uk-UA

  • ru-RU

Теоретико-практичні основи прогнозу виробничого процесу

Ю.Є. Добришин кандидат технічних наук, доцент, кафедра комп’ютерних наук Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Університет економіки та права «КРОК»

У статті розглядаються питання щодо процесів планування виробничої діяльності підприємства. Розглядаються поняття плану та стратегії планування, яка ґрунтується на прогнозних оцінках, оскільки тільки прогноз дозволяє в значній мірі здійснювати таку важливу і необхідну функцію планування, як передбачення, що ґрунтується на науковому аналізі дійсності і передбачених тенденцій і процесів у майбутньому

Ключові слова: прогнозування, план, управління, управлінські рішення

Теоретико-практические основы прогноза производственного процесса

Ю.Е. Добрышин кандидат технических наук, доцент, кафедра компьютерних наук Учебно-научний институт информационных и коммуникационных технологий, Университет экономики и права «КРОК

В статье рассматриваются вопросы планирования производственной деятельности предприятия. Рассматриваются понятия плана и стратегии планирования, которая базируется на прогнозных оценках, поскольку только прогноз позволяет в значительной мере осуществлять такую важную и необходимую функцию планирования, как предсказания, основанной на научном анализе действительности и предусмотренных тенденций и процессов в будущем

Ключевые слова: прогнозирования, план, управления, управленческие решения

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами