Матеріали Міжвузівської студентської конференції «25 років розвитку економіки: уроки минулого, виклики майбутнього»

 • Рік:
 • Категорія: Матеріали конференцій
 • Дисципліна: Теорія держави та права, Фінанси, Економіка підприємства, Господарське право, Гроші та кредит, Інформатика, Інформаційні технології в управлінні проектами, Правознавство, Фінанси підприємств
 • Спеціальність: Право, Економіка, Комп'ютерні науки та інформаційні технології
 • Підрозділ: Коледж економіки‚ права та інформаційних технологій, Університет економіки та права «КРОК»
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 377
 • ББК: ББК 65.011я43
 • УДК: УДК 330.3(063)
 • ISBD: «25 років розвитку економіки: уроки минулого, виклики майбутнього»: Матеріали Міжвузівської студентської конференції (Київ, 13 квітня 2017 року) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 377 c.

Збірник включає матеріали доповідей учасників Міжвузівської конференції «25 років розвитку економіки: уроки минулого, виклики майбутнього», яка проведена на базі Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» 13 квітня 2017 року.

Зміст

Авраменко А.В.

Проблеми банківської системи України та шляхи їх вирішення

Бабенко Ю.В.

Правове регулювання зовнішньої торгівлі в Україні

Babenko A.

Methods and instruments of monetary system regulation

Баликіна-Галанець Л.І.

Теоретико-правові основи адміністративного регулювання в сфері економіки

Баличев І.В.

Розвиток альтернативної електроенергетики як фактор фінанасової безпеки країни

Боднар Г.С.

Комерційна діяльність компанії та оцінка її ефективності

Бокша Е.В.

Комерційний ризик та способи її зменшення на підприємстві

Бузовецька А.В.

Вплив кольору упаковки на прийняття рішення про купівлю

Бузовецька А.В.

Фінансовий контроль в Україні: проблеми здійснення та шляхи вдосконалення

Буракова А.П.

Презентація на тему: «Ресторанне господарство України: новітні напрями на сучасному етапі розвитку»

Бутенко М.О.

Правосуб’єктність фізичних осіб у підприємницькій діяльності

Витищенко М.М.

Особливості логістики сфери рітейлу

Гаврилець Ю.В.

Шляхи удосконалення діяльності небанківських кредитних установ

Гаврилов А.Р.

Соціальні мережі у економіці

Горєлов Д.О.

Лікарські засоби як специфічний товар

Гороховська-Лагодзінська А.Д.

Сучасні тенденції в організації роботи служби прийому та обслуговування в готельних підприємствах

Гребенюк О.А.

Формування та розвиток міжнародного валютного ринку

Дерев'янко А.О.

Напрями скорочення дефіциту бюджету в Україні

Дємков О.А.

Проблеми розвитку підприємництва в Україні

Дзьокіш С.І.

Аналіз комп’ютерних систем, які використовуються в продажі

Длугош Д.О.

Проблеми комунікації на підприємстві

Донченко Т.В.

Правові засади підприємницької діяльності в Україні

Євтушенко С.В.

Інвестиційна безпека видавничо-поліграфічної галузі України

Желепа А.А.

Місце України в розвитку міжнародної валютно-фінансової системи

Журавлёв А.

К вопросу о банковской тайне

Задніпровський М.С.

Особливості укладання договору франчайзингу

Задорожна Н.В.

Поняття та види BTL-технологій

Зеленська В.В.

Служба логістики комерційного підприємства

Іванов Є.Я.

Автоматизовані банківські системи

Імранов Халіг

Напрями удосконалення інвестиційної діяльності підприємств

Ісаєнко А.А.

Державне регулювання інляційних процесів

Іщенко Я.В.

Аукціонний продаж вчора, сьогодні і завтра

Капшук О.Р.

Особливості сучасної біржової торгівлі в Україні

Караханян К.Г.

Правове регулювання управління економікою

Катрага А.А.

Інфляційні процеси в Україні

Кацан В.В.

Розвиток системи фінансового моніторингу в Україні

Кириленко Є.О.

Соціоніка як інноваційний інструмент ведення бізнесу

Кобрин П.В.

Аналіз розвитку інформаційних систем, управління та прогнозування екологічними процесами

Коваль В.Є.

Нативна реклама у соціальних мережах

Коваль В.Є.

Шляхи збільшення статутного капіталу підприємств

Козаков А.С.

Аналіз автоматизованих систем інтернет-магазинів

Костров І.С.

Платіжні системи та їх види

Кравченко Д.О.

Організація роздрібної торгівлі в комерційній діяльності

Кривенко М.В.

Розвиток краудфандингу в Україні

Лащевська А.Ю.

Сучасний стан та тенденції розвитку малого підприємництва в Україні

Лелюк О.О.

Розвиток сімейного бізнесу в Україні

Мазур О.В.

Проблеми розслідування злочинів у сфері господарської діяльності

Майбогіна Н.В., Дорошенко М.В.

Автоматизація процесів планування та бюджетування в програмі SAP ERP

Майбогіна Н.В., Косий В.Ю.

Переклад економічних термінів у SAP ERP: проблеми та шляхи удосконалення

Майбогіна Н.В., Крижанівський М.І.

Придбання житла за участі у фонді фінансування будівництва: ризики та їх попередження

Маркіна Н.О.

Логістична система фармацевтичної компанія «Здоров’я»

Мартинюк С.В.

Державний борг України: механізм управління та обслуговування

Мікова О.М.

Краудсорсинг – приклад сучасних маркетингових технологій на підприємстві

Мілашенко Д.О.

Молодіжне підприємництво: старт кар’єрного шляху

Мороз Н.Ю.

Стан державного боргу України на 2017 рік

Мохорт С.

Інноваційні моделі розвитку підприємництва

Недопрядко К.А.

Мотивація персоналу готельного підприємства до якісного обслуговування

Опалинський Я.Ю.

Юридичні складнощі відкриття власного бізнесу в Україні

Остапенко О.М.

Проблемні аспекти обліку розрахунків з покупцями та замовниками

Остаповська Д.Р.

Технології організації продажів вітчизняних компаній

Острогляд К.В.

Рекреаційно-курортні ресурси України: Херсонщина

Павлюк О.О.

Експорт-імпорт України за роки незалежності: закономірності динаміки, тенденції і прогнози змін

Патик А.В.

Формування індивідуальності бренду

Паученко Н.

Сучасні аспекти оподаткування підприємницької діяльності

Пекна Г.Б.

Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Полтавцева К.О.

Взаємозвязок комерційної та логістичної діяльності підприємства

Приймак В.Г.

Аналіз ефективності діяльності підприємств хлібопекарської галузі України

Примачок М.Г.

Лізингова діяльності в сучасних підприємствах

Прокопчук А.В.

Інформаційні технології – епоха побудови інформаційної цивілізації

Райчева А.О.

Державне регулювання підприємництва в Україні

Різо В.Д.

Прогнозування сезонності продажу продукції с використанням програмного забезпечення MS Exel

Романюк В.В.

Супермаркет як одна з форм роздрібної торгівлі Українського ринку

Сабадаш М.Д.

Структурно-логічна схема автоматизованої системи підтримки прийняття рішення щодо прогнозування процесів діяльності підприємства з виробництва хліба

Самунь В.П.

Особливості застосування правил ІНКОТЕРМС до міжнародних договорів поставки

Саченок Т.С.

Організація франчайзингової діяльності в Україні

Солодуха А.А.

Формування товарного асортименту на підприємствах України

Сонюк П.О.

Аналіз автоматизованих систем інтернет-магазинів

Сорокіна О.В.

Кайдзен як інструмент підвищення ефективності господарської діяльності підприємств

Сорокопуд В.О.

Агентський договір та господарські правовідносини комерційного посередництва

Ступак М.С.

Форма організації логістичної діяльності компанії на прикладі аутсорсингу

Суміна А.І.

Офшор, як ефективний інструмент в роботі підприємця та його вплив на економіку України

Теллiс С.О.

Проблеми, що виникають при використанні інтелектуальної власності у господарсько-торгівельній діяльності

Тригуб С.Е.

Банківський сектор в Україні під впливом кризових явищ: наслідки та перспективи розвитку

Трухан М.В.

Розвинене підприємництво – як основа сталого економічного та соціального зростання

Царененко Т.Р.

Маркетинг-мікс підприємства на ринку товарів і послуг в умовах кризової економіки

Шиліна В.-Я. В.

Дефіцит бюджету у системі фінансового регулювання

Шрамковська А.Г.

Інфляція в Україні: причини та наслідки

Штам А.О.

«Нові медіа» у сучасному комплексі маркетингу

Щупак Г.М.

Організація рекламної діяльності для здійснення збуту товарів в магазинах

Юсубов Елвін

Оптимізація фінансових ресурсів підприємств

Якименко К.В.

Маркетингова база даних як інструмент комерційної діяльності

Ялинчук А.В.

Електронні гроші в Україні

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами