Матеріали Науково-практичної конференції «Формування молодіжного потенціалу в управлінні проектами»,17 березня 2017 року

 • Рік:
 • Категорія: Матеріали конференцій
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 87
 • ББК: ББК 65.290-2я47
 • УДК: УДК 005.8(063)
 • ISBD: Формування молодіжного потенціалу в управлінні проектами: Матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 17 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 85 c.

Збірник включає матеріали доповідей учасників Другого (фінального) етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2016-2017 навчального року зі спеціальності «Управління проектами», що організований у форматі Науково-практичної конференції «Формування молодіжного потенціалу в управлінні проектами». Конференція проведена на базі Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» 17 березня 2017 року.

ЗМІСТ

 • Бабак І.В., Доценко В.П.
  СЦЕНАРНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ
 • Бєлоглазова К.В.
  НАУКОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
 • Бойко О.В, Кудін В.В.
  ЕКО-ОСВІТНІ ПРОЕКТИ, ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ
 • Бондар В.В.
  ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ТQМ ЗГІДНО З РЕКОМЕНДАЦІЯМИ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 9004 НА ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
 • Вендичанський Р.В.
  ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ТА КАЛІБРУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ДО ВИМОГ ДСТУ ISO/IEC 17025:2006
 • Давидюк Б.Д.
  ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ
 • Даценко Ю.М.
  АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ МІНІМІЗАЦІЇ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ
 • Денчик О.Р.
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНДАРТІВ ТА МЕТОДОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
 • Довгопол К.О., Коваленко М.С.
  ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
 • Євчук В.М., Потапенко А.О.
  ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ПРОЕКТУ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА №12 НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
 • Каліненко Б.Д.
  ПОБУДОВА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ У СИСТЕМІ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 • Коєва В.І.
  МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ ПРОЕКТІВ НА БАЗІ ПРОЦЕСНОГО ТА ЛОГІКО-СТРУКТУРНОГО ПІДХОДІВ
 • Личманюк А.О., Дожджаник В.О., Манолі О.І.
  УЗГОДЖЕННЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ ІЗ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
 • Лобач Є.В., Чепілуха В.В.
  ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНОЮ ПРОГРАМОЮ
 • Нахімі Мохаммад Ясін Мохаммад Хусайн
  ПРАКТИЧНА ОСОБЛИВІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ БУДІВЕЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ
 • Нестеров А.Д.
  УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ (НА ПРИКЛАДІ ВНЗ)
 • Остахов В.В.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВ ЗА РАХУНОК ПРОЕКТІВ ТА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
 • Песковець А.Г.
  ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ В ПРОЕКТАХ
 • Пєрєпєліна Ю.В.
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Полосухін Д.Г.
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ ПО ПІДВИЩЕННЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ НАСЕЛЕННЯ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
 • Порожняк В.О.
  СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КРАУДФАНДИНГОВИМИ ПРОЕКТАМИ
 • Поскрипко Д.Ю.
  ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 • Пригун Є.С.
  ПРОЕКТ ЕКОТАКСІ
 • Просянчук В.Л.
  ВИДИ МОТИВАЦІЇ В ПРАКТИЦІ СТИВІДОРНОЇ КОМПАНІЇ
 • Родная Д.В.
  РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СТУДЕНТСЬКИХ ПРОЕКТІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТРАНСПОРТНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 • Сепеда Гуаман Д.Ф.
  ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСЯГНЕННЬ У СТВОРЕННІ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ В АВІАБУДУВАННЯ
 • Стасів Н.В.
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФАНДРАЙЗИНГОВИХ ПРОЕКТІВ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ІНІЦІАТИВ
 • Табія О.В.
  ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕНЕРГОВИТРАТ У МЕТАЛУРГІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
 • Тихонюк Є.В.
  РОЛЬ МЕДІАТОРА В ПРОЕКТАХ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ
 • Тищенко В.Г.
  ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ БУДІВНИЦТВА ОФШОРНОЇ ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ПОТУЖНІСТЮ 400 МВТ В ШЕЛЬФІ АЗОВСЬКОГО МОРЯ
 • Тугай В.С.
  ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЗВАЖУВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ
 • Шахова А.А.
  ЦІННОСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ
 • Соціальні сервіси

  Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

  Будьте завжди з нами