Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного та господарського законодавства» (9 квітня 2015 року)

 • Рік:
 • Категорія: Матеріали конференцій
 • Підрозділ: Юридичний факультет, Коледж економіки‚ права та інформаційних технологій, Університет економіки та права «КРОК»
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 248
 • ISBN: ISBN 978-966-7735-97-5
 • ББК: ББК Я43
 • УДК: УДК 082

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

 • Галянтич М. К. Теоретичні та практичні проблеми застосування поняття «житло»
 • Солтис Н. Б. Типовий договір як регулятор відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг
 • Кочин В. В. Свобода підприємницької діяльності у механізмі здійснення суб’єктивних цивільних прав
 • Біленко М. С. Поняття ризику в підприємницьких відносинах
 • Короленко В. М. Оптимізація цивільного судочинства в частині апеляційного оскарження ухвал про призначення експертизи
 • Скобелев В. П.Новая организация исполнительного производства в Республике Беларусь: проблемы взаимодействия судебной и исполнительной ветвей власти
 • Резнік Г. О. Про права дитини під час збройного конфлікту
 • Богустов А. А. Понятие и содержание обязательств из неосновательного обогащения по законодательству Польши
 • Бернацький М. В. Співвідношення принципу свободи договору та порядку укладення основного договору
 • Микита І. Р. Особливості колізійно-правового регулювання договору міжнародного морського перевезення
 • Корнієнко Ю. І. До питання застави майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва
 • Хіміч С. П. Визначення садиби як самостійного об’єкта права власності
 • Карпенко С. О. До питання про суб’єктивний склад відносин на ринках фінансових послуг
 • Бородін Є. В. Агролізинг в системі відтворення технічної бази сільськогосподарського підприємства
 • Балюк Ю. О. Теоретичні проблеми застосування права користування житлом не власниками
 • Матвійчук Д. С., Корьольова В. В. Патронат над дітьми: практика та шляхи законодавчого регулювання
 • Козаченко В. Р. Питання застосування судової практики та практики Європейського суду з прав людини в Україні
 • Незенко К. А. Класифікація доказів в цивільному процесі
 • Жук К. Ю. Особливості договору морського перевезення вантажу
 • Тімуш Д. І. Захист спадкових прав: проблеми теорії та практики
 • Сінкевич О. О. Право власності українського народу на землю – як складова народовладдя в контексті конституції України
 • Лузан І. О. Правові аспекти спадкування за заповітом та за законом в Україні та країнах Європейського союзу (порівняльна характеристика)
 • Главацька М. А. Інститут омбудсмена в цивільному процесі України
 • Задніпровський М. С. Захист особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи
 • Назарчук О. В. Цивільно-правове регулювання поруки
 • Разумей І. В. Формування та розвиток цивільного законодавства: історичний аспект
 • Хмара С. С. Правове регулювання договірних відносин генеральних підрядників та субпідрядників у капітальному будівництві
 • Добришин Ю. Є., Семенов В. В. Проблеми підготовки кадрів з питань комп’ютерного забезпечення правозастосовної діяльності
 • Тихоненко Ю. К. Правові особливості багатосторонніх договорів в цивільному праві України
 • Шрам Є. О., Кот Т. Ю. Істотні умови договору про надання краудфандінгових послуг: деякі проблеми законодавчого визначення та практичного застосування
 • Гладка О. Р., Кот Т. Ю. Загальні положення договору купівлі-продажу

РОЗДІЛ 2. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

 • Черненко О. А. Кворум загальних зборів акціонерного товариства
 • Двірська О. В. Принципи організації роботи аптечних закладів в Україні та Європі: порівняльний аспект
 • Гуренко М. А. Особливості правової природи інвестиційного договору за участю органу державної влади чи органу місцевого самоврядування
 • Куровський С. В. Місце господарських судів у процесі фінансово-правової охорони банківських відносин
 • Пижов О. М. До питання визначення поняття «державне регулювання фармацевтичної діяльності»
 • Ходенко І. М. Роль Верховної Ради України у вдосконаленні цивільного та господарського законодавства
 • Шеляженко Ю. В. Гласність розгляду справ у господарських судах після набуття чинності новою редакцією Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
 • Дрьомов М. С. Особливості судового захисту корпоративних прав
 • Рибіцька А. І. Теоретичні проблеми правового регулювання злиття та поглинання суб’єктів господарювання в Україні
 • Малий В. В. Відмінності правового режиму комерційної та некомерційної господарської діяльності
 • Шиліна Ю. Б. Відповідальність за порушення господарських зобов’язань
 • Панасенко Т. Ю. Ознаки господарсько-правової відповідальності
 • Дяченко В. В. Проблеми вдосконалення господарського законодавства
 • Остапюк А. А. Відповідальність за неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання
 • Король А. В. Право оперативного управління у сфері господарювання
 • Лисенко О. В. Правове регулювання оподаткування суб’єктів господарювання
 • Атаманчук В. В. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства
 • Говорушко А. І. Страхування ризиків в підприємницькій діяльності
 • Метейко А. А. Правове регулювання некомерційної господарської діяльності
 • Пустова А. П. Правові засади господарського судочинства в Україні

РОЗДІЛ 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 • Шишка Р. Б. Вдосконалення державної політики у сфері інтелектуальної власності
 • Огороднікова І. І., Опарик А. С. Особливості захисту авторського права на фотографію
 • Базан О. В. Сорти рослин як об’єкт інтелектуальної власності
 • Романенко А. И. Особенности гражданско-правовой защиты авторского права, нарушенного в сети интернет
 • Kasyan Olga Protection of the intellectual property in Ukraine: problems and solutions
 • Мелник Н. Тайм-менеджмент как инструмент развития организации интеллектуальной собственности
 • Зеров К. О. Щодо особливостей відповідальності Інтернет-провайдерів за порушення авторських прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет
 • Гумега О. В. До питання про застосування тимчасових та застережних заходів у процесі захисту прав інтелектуальної власності
 • Данилюк А. І. Патентний суд в Україні: доцільність запровадження
 • Кадєтова О. В. Удосконалення національного законодавства у сфері інтелектуальної власності у рамках європейського вектору розвитку України
 • Черновол О. П. Правове регулювання відносин, які виникають в сфері інтелектуальної власності
 • Гривачова А. О. Загальна характеристика окремих видів порушення авторських і суміжних прав у мережі Інтернет
 • Падох О. І. Місце договору щодо розпорядження майновими правами на торговельні марки в системі цивільно-правових договорів
 • Кулик О. О. Державна реєстрація договірних відносин франчайзингу в Україні
 • Мокрієнко Ю. О. Корпоративна соціальна відповідальність як складова інтелектуального капіталу компанії
 • Батістова А. В. Інтелектуальна власність в сфері комерційної таємниці
 • Шайкова М. А. Правове забезпечення захисту комерційної таємниці в умовах інноваційного розвитку України
 • Рощук М. В. Охорона авторських прав на твір
 • Гольцева А. Ю. Захист прав інтелектуальної власності в Інтернеті
 • Красний М. В. Правове становище роботодавців як суб’єкта права інтелектуальної власності особливості його визначення
 • Гіжевська А. В. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
 • Самунь В. П. Цивільно-правові договори у сфері права інтелектуальної власності
 • Благодір Ю. В. Поняття та значення торговельної марки

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами