Актуалізація проблеми неформальної зайнятості в Україні

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Дисципліна: Менеджмент персоналу
  • Спеціальність: Менеджмент
  • Підрозділ: Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
  • Видавництво: Кропивницький: Центральноукраїнський національний технічний університет
  • Сторінок: 2
  • ISBD: Петрова І.Л. Актуалізація проблеми неформальної зайнятості в Україні/ І.Л. Петрова // Людина і праця в економіці регіону: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 31 жовтня 2016 р. (Частина 1: Актуальні проблеми соціально-трудових відносин). – Кропивницький: РВЛ ЦНТУ. – 2016. – С. 27-29

Актуалізація проблеми неформальної зайнятості в Україні

Петрова І.Л., докт. екон. наук, професор Університет економіки та права «КРОК» м. Київ

Проблема неформальної зайнятості знову привертає посилену увагу. Найновітніші реформаційні течії в економіці України мають неоднозначний вплив на стан та динаміку ринку праці. Заходи державного регулювання у сфері перерозподільних відносин за умови збереження високого податкового тиску на роботодавців можуть створити додаткові стимули до виведення доходів від зайнятості в тінь.

Регулювання неформальної зайнятості, на нашу думку, потребує першочергової уваги, насамперед, реформуванню відносин у сфері формальної зайнятості. Необхідно активізувати процеси інституалізації зайнятості, підвищувати стабільність і привабливість сектору формальної зайнятості, посилити відповідальність суб'єктів економічної діяльності за дотримання норм законодавства, проводити проактивну політику ринку праці, спрямовану на стимулювання потреби роботодавців в робочій сили та збільшення пропозиції праці у секторі формальної економіки.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами