Матеріали науково-практичної конференції «Наукові тренди сучасності», 26 жовтня 2017 року

 • Рік:
 • Категорія: Матеріали конференцій
 • Підрозділ: Університет економіки та права «КРОК»
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 453
 • УДК: УДК 001(063)
 • ISBD: Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 453 с.

Збірник містить матеріали учасників науково-практичної конференції «Наукові тренди сучасності», що була організована та проходила у вищому навчальному закладі «Університет економіки та права «КРОК» 26 жовтня 2017 року.

Призначено для здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, а також тих, хто цікавиться актуальними питаннями сучасної наукової думки.

Зміст

ЕКОНОМІКА

 • Candy Barai The economic impact of artifi cial intelligence
 • Бердичевська О.С. Методи просування торговельних марок
 • Бойко І.В. Категорії «ризик», «загроза», «небезпека» в теорії безпеки підприємства
 • Бузовецька А.В. Наслідки підвищення мінімальної заробітної плати у 2017 році для громадян
 • Бурдель Ю.С. Бренд в системі маркетингової діяльності підприємства
 • Гнілуша С.І., Казік Т.В. Інформаційне забезпечення міжнародної експансії молодої IT-компанії
 • Гончарова О.В. Маркетинг освітніх послуг
 • Даниленко І.В. Облік процесу реалізації товарів на підприємствах оптової торгівлі за допомогою інформаційних технологій
 • Данілов Д.О. Використання електронних грошей в Україні
 • Даценко Ю.М. Теоретичні аспекти поняття інституту
 • Дубина В.С. Сучасні тренди «зеленої» логістики в умовах глобалізації
 • Іщук С.В. Удосконалення технології роботи припортової залізничної станції при виконанні митних операцій
 • Козленко П.С. Техніки латерального мислення в бізнесі
 • Коляда Д.О. Заощадження домогосподарств як ресурси комерційних банків
 • Краснобокий В.В. Стратегічні напрями фінансової політики України
 • Кривко М.С. Роль золотовалютних резервів у фінансовій політиці держави
 • Лебедєв Б.А. Перспективи розвитку міжнародного транспортного коридору «Південь–Захід»
 • Літвін Н.М. Експортноорієнтована діяльність суб’єктів малого та середнього бізнесу
 • Мевх К.О. Транспортно-експедиційні послуги в Україні: тренди, проблеми та напрями підвищення ефективності
 • Могилівська Ю.А. Облік реалізації товарів на підприємствах торгівлі
 • Николин Б.Б. Основні поняття франчайзингу та його сутність
 • Никишин Е.В. Научные тренды экономической науки в системе логистизации экономики в условиях глобализации
 • Опанасенко С.М. Порівняння обліку основних засобів згідно П(С)БО 7 та МСБО 16
 • Орджи Леонард Чибузор Экологический фактор как основа конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции
 • Пекна Г.Б., Нікончук А.О. Аутсорсинг в зовнішньоекономічній діяльності
 • Петриченко А.О. Проблеми оподаткування страхової діяльності в Україні
 • Підчасюк М.С. ТНК у світовій економіці: досвід для України
 • Робенко І.О. Фінансова стратегія підприємства
 • Руденко О.Ю. Перспективи розвитку криптовалют в Україні
 • Сивак О.А. Статистичний аналіз рівня безробіття населення України
 • Сингаївська О.О. Підготовка до акредитації випробувальної лабораторії легкої промисловості за вимогами МС ISO 17025 в ДП «Укрметртестстандарт»
 • Сімех Д.Р. Шляхи підвищення конкурентоспроможності українських підприємств в умовах євроінтеграції
 • Ciчиoкнo Г.Б. Стратегія управління фінансово-економічною безпекою в сучасних умовах
 • Olena Sova Local government fi nance: issues and options
 • Спінзак М.М. Особливості ефективного впровадження інновацій на підприємствах будівельної галузі
 • Степенко А.В. Європерспективи для українського середнього бізнесу
 • Ташпулатова А.Р. Порядок створення резерву сумнівних боргів на поточну дебіторську заборгованість
 • Терешкова Н.О. Злиття і поглинання підприємств
 • Тищенко Н.А. Організація управління проблемними кредитами в банках України
 • Ткач Д.К. Перспективи розвитку зарубіжного ринку корпорації «Оболонь»
 • Трунов А.В. Кредитування українських бізнес структур іноземним капіталом
 • Філіппов І.В. Підприємство на основі логістичної компанії
 • Ципле М.М. Вплив підвищення кваліфікаційної категорії на оплату праці вчителя
 • Шайдоров О.І. Сутність інституційного механізму тіньової економіки
 • Шевердін А.В. Організація та управління сімейним бізнесом
 • Школа Ю.О. Статистичний аналіз розподілу підприємств України за їх розмірами

МЕНЕДЖМЕНТ

 • Білокур Г.В. Теоретичні засади бізнес-планування в сучасних умовах
 • Валієва О.М. Сутність управління інноваційними процесами в сучасній школі
 • Вінтсі Жое Розвельт Організаційна імпровізація, спрямована на підвищення конкурентності країни та забезпечення її економічної безпеки (приклад Конго)
 • Галстян Н.М. Методи мотивації працівників відділу продажів у сегменті E-Commerce
 • Гончаренко В.М. Гнучкі методології управління проектами на службі маркетингу
 • Гричик Т.М. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Jalal Eddin Elbaruni The role of management information systems in decision-making in administration of governmental bodies
 • Ehsan Ebrahim Shirazi Developing of Internet Marketing Technologies for a Company’s branding policy
 • Жеріхова О.М. Особливості управління міжнародних проектів
 • Кобилянський Є.Є., Ярова О.А. Стратегії маркетингових каналів
 • Колос В.М. Шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • Краснопольський Ю.А. Організація доставки big date вантажів в логістичному каналі
 • Лобанова А.Д. Управління комплексом маркетингу у сфері послуг
 • Лотарєв А.Г. «Регіон» та «Інноваційна система регіону» як об’єкти дослідження науки з державного управління
 • Маслова О.І. Внутрішньошкільний контроль в системі управління освітньою установою
 • Мороз М.О. Удосконалення системи управління персоналом підприємства
 • Нагірняк В.І. Стратегія маркетингу персоналу на ринку праці
 • Нахімі Мохаммад Ясін Мохаммад Хусайн Особливості стандартів управління проектами в будівництві
 • Науменко Є.В. Логістична система морського порту (на прикладі Одеського морського торговельного порту)
 • Остафійчук О.В. Теоретичні основи формування інноваційної стратегії розвитку підприємства
 • Печериця Г.Б. Розроблення та впровадження системи захисту від сторонього втручання засобів вимірювальної техніки в ДП «Укрметртестстандарт»
 • Поскрипко Д.Ю. Організаційні чинники мотивації персоналу
 • Safar H.M. The availability of implementing renewable energy projects in Libya
 • Сепеда Гуаман Д.Ф. Сучасні методи управління проектами у сфері обслуговування літаків
 • Сірчук В.В. Креативні стратегії управління персоналом організації
 • Сивка О.В. Формування інноваційного типу працівника навчального закладу
 • Сташук Т.В. Особливості проведення оцінки відповідності за вимогами технічного регламенту щодо медичних виробів в ДП «Укрметртестстандарт»
 • Федорова І.Б. Особливості оцінки відповідності електротехнічної та медичної продукції за вимогами технічних регламентів в ДП «Укрметртестстандарт»
 • Федунов М.В. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності українських агропромислових підприємств
 • Чеберяк А.П. Використання обхідного шляху в управлінні ризиками проекту

ПРАВО

 • Ajihyginus Sopuru Henry Types of law in Canada
 • Александрова С.Г. Необхідність удосконалення системи правового регулювання акціонерних товариств в Україні
 • Артюх А.Ю. Антимонопольні дії органів влади: проблеми та тенденції правового регулювання
 • Balykina-Halanets L. The role of the opposition in a democratic parliament
 • Баликін І.І. Резолюції та рішеннях з’їздів, конференцій та пленумів ЦК КПУ (сер. 1940-х – сер. 1980-х рр.) щодо національної політики як джерело для вивчення історії держави і права України
 • Бобух К.Л. Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні: сучасний стан
 • Борщ А.В. Передумови розвитку детективної діяльності в Україні
 • Брага Н.В. Санкції у господарському праві
 • Буравчикова Е.В. Підстави набуття права комунальної власності територіальними громадами згідно чинного законодавства України
 • Весніна А.В. Правове регулювання контролю якості надання медичної допомоги: від теорії до практики
 • Горєлова В.Ю. Проблемні питання в застосуванні електронного цифрового підпису в Україні (правовий аспект)
 • Dodi Corina Access to Justice in Eastern of Ukraine
 • Двірська О.В. До питанння предмету медичного права
 • Деректоренко А.М., Крамаренко Б.С. Актуальні проблеми захисту персональних даних в період розвитку соціальних мереж
 • Дермановський О.I. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування
 • Драган О.В. Виконання судових рішень у кримінальних справах: повноваження прокурора
 • Жовта А.В. Правове регулювання енергопостачання
 • Іванкевич С.Л. Договір припинення зобов’язання передачею відступного
 • Клаудіу Константін Правове становище приватного детектива у Великої Британії
 • Коновал И.С. Контрафакция и пиратство как правовая проблема: пути решения
 • Корнієнко О.О. Соціальний захист материнства й дитинства: історико-правовий аспект
 • Корольова В.В. Діяльності з примусового виконання судових рішень в системі інших державних повноважень
 • Кривов’яз О.В. Етичні норми поведінки адвоката в соціальних мережах
 • Кучеренко О.Є. Новий час – нові кадри
 • Миколаєнко Ю.І. До питання про суб’єктів правовідносин у сфері реалізації прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання
 • Наумова О.О. Проблеми організації та ведення адвокатського досьє
 • Пахар А.О. Юридична відповідальність у системі охорони здоров’я в законодавстві України
 • Пижов О.М. Категорія «безоплатності» в законодавстві про вищу освіту
 • Поліщук В.С. Боротьба з корупцією як один з основних обов’язків держави
 • Пшечук О.В. Правові проблеми регулювання банкрутства
 • Рибак Є.О. Регулювання цивільних правовідносин щодо засобів індивідуалізації у сфері інтелектуальної власності
 • Саєнко Д.В. Порівняльна характеристика Всесвітньої (Женевської) конвенції про авторське право 1952 року та Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів 1886 року
 • Світлак І.І. Порівняльно-правовий аналіз нормативного забезпечення процесу реструктуризації банківської системи Республіки Кіпр та України
 • Степенко А.В. Загальна характеристика судового порядку захисту прав інтелектуальної власності за законодавством України
 • Тарасова І.В. Актуальні питання ефективності інституту затримання особи у кримінальному процесі України
 • Троян Є.М. Правова охорона і захист комерційної таємниці в Україні
 • Француз І.Г. Міжнародні стандарти прав людини у сфері примусового виконання судових рішень
 • Чупрій Д.Ю. Евтаназія як реалізація права людини на смерть
 • Шевчук А.А. Окремі питання застосування примусу в сфері особистих немайнових та майнових відносин
 • Шеляженко Ю.В. Академічна автономія наукового журналу
 • Шемякіна О.О. Теоретико-правові аспекти роздержавлення правоохоронної діяльності в Польщі
 • Яровий Д.М. Права та обов’язки сторін за договором франчайзингу

ПСИХОЛОГІЯ

 • Абаніна Г.В. Темпоральна організація взаємодії особистості з екранними медіа
 • Агаева Т.Р. Отклоняющееся поведение личности как следствие психологической травмы
 • Багдюн Х.Ч. Корпоративний імідж як чинник успішності й конкурентоздатності організації
 • Бєлов В.А. Соціально-психологічний тренінг як форма психологічної підготовки офіцерського складу для роботи в умовах збройного конфлікту
 • Бойченко Н.Г. Кризова інтервенція як модель вирішення проблем
 • Гура Н.А. Психологічні особливості виникнення професійних криз особистості
 • Єрохіна К.А. Психологічний аналіз феномену іміджу особистості
 • Живоглядов Ю.О. Психологическая характеристика и механизмы осознавания как ключевой момент самопонимания
 • Іващенко С.С. Особливості підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери
 • Карась А. Теоретичні аспекти методу казкотерапії в психологічній роботі з жінками
 • Кобзар Є.М. Особливості професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх практичних психологів
 • Ковалькова Т.О. Багатогранність та багатофункціональність професійної діяльності сучасного психолога
 • Колеснікова С.В. Сприйняття професії психолога в суспільстві
 • Корольова К.М. Проблема профілактики неблагополучних сімей в України
 • Кудринська Г.В. Концептуальна модель адаптації новопризначеного державного службовця до роботи на посаді державної служби
 • Кузнець О.Ю. Проблема переносу та контрпереносу у практиці юнгіанського консультанта
 • Лаба Д.Д. Панічна атака, як психічний стан особистості
 • Лінькова М.І. Соціально-психологічний тренінг як форма психологічної практики
 • Мойсеенок О.В., Кислая Т.И. Гендерные аспекты в бизнесе
 • Окунєва І.Г. Чинники розвитку професійної успішності психолога
 • Пасічна В.Г. Технології психологічного супроводу безробітних в процесі професійної перепідготовки
 • Петрунько О.В. Постмодерний ірраціоналізм як сучасний тренд у науках про соціальну поведінку
 • Прокопьева О.М. Творческое мышление как фактор становления личности профессионала: основные условия для становления и развития творческого потенциала
 • Савочкіна М.І. Вплив темпераменту керівника на його діяльність
 • Савченко В.С. Порівняльна характеристика кримінального та кримінально-процесуального конфлікту як психологічної особливості тактики проведення розшукових дій
 • Самарцева О.С. Смисложиттєві орієнтації – вікові та ґендерні особливості школярів
 • Сафронова К.В. Використання методу казкотерапії в роботі дитячого психолога
 • Сингаївська І.В. Про необхідність розвитку психологічної компетентності персоналу вищого навчального закладу
 • Скуратовская М.О. «Перевернутое обучение» как инновационная педагогическая технология
 • Солошенко О.В. Психологічні особливості сучасних методів навчання
 • Soroka I.A. Using gamifi cation in educational institutions
 • Счастна Г.В. Особливості взаємозв’язку Его-станів та навчальної успішності студентів
 • Тесленко В.М. Відповідальність як спосіб життя та альтернатива професійного вигорання
 • Ткач Р.М. Юнгіанське консультування: як «розговорити» симптом
 • Ткаченко Н.В. Використання методу активної уяви в роботі психолога-консультанта
 • Фенканін О.А. Удосконалення підготовки майбутніх фахівців музично-педагогічної освіти на основі реалізації особистісно-орієнтованого навчання
 • Filonenko A. What’s the language of the future?
 • Форноляк І.В. Формування компетенції самопізнання в учнів з девіантною поведінкою
 • Шелест Д.В. Деструкції особистості та втрата потенційності: психологія та філософія особистості
 • Янковська К.Р., Шамрін В.М. Підвищення рівня толерантності та збільшення бюджету в Україні за допомогою розвитку ЛГБТ-туризму

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Забіяка Б.Ф. Ринок криптовалют в Україні
 • Курдибан О.М. Використання хмарних технологій в діяльності вчителя
 • Лобанок Д.О., Лобанок О.В., Громадський В.М. Управління розробкою штучного інтелекту для додатку «Hearth buddy» з використанням методології Agile
 • Лобунець В.І., Кочура В.В., Жильцова Д.О. Використання інформаційних технологій на фондових ринках світу

ТУРИЗМ

 • Андреєва А.О., Зінченко О.М. Німеччина як бренд
 • Болінчук О.С. Місце екскурсійної діяльності в індустрії туризму
 • Дучков А.М. Оздоровчий туризм в процесі формування мотивації студентів до самостійних занять фізичною культурою
 • Коваленко О.С. Фототур як інноваційний турпродукт спеціалізованого туризму
 • Ковальчук А.П. Міжнародний туризм: проблеми та перспективи розвитку в Івано-Франківській області
 • Кондес Т.В. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з туризмознавства на практичних заняттях з дисципліни «Організація анімаційної діяльності»
 • Кудряшов Є.О. Сучасний стан та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Угорщині
 • Лелюк О.О. Джерела фінансування туристичних підприємств
 • Лєсіна М.Д. Чинники та проблеми розвитку релігійного туризму в Україні
 • Мелько Л.Ф. Сталий розвиток і туризм
 • Міхо О.І. Культурно-пізнавальний та етнотуризм як умови розвитку сталого туризму в Україні
 • Нікіфорова С.А. Значення видів та форм туризму у фізичному вихованні студентів
 • Романова М.І. Роль оглядової екскурсії по м.Києву у формуванні позитивного іміджу міста
 • Семенюк М.М. ЮНВТО – структура, функції, повноваження та роль у світовому туризмі
 • Сокол Т.Г. Сучасний стан готельного господарства України – проблеми та тенденції розвитку
 • Федорук К.О. Рекреаційна діяльність в Іспанії та Греції: порівняльний аналіз
 • Шульга З.В. Сучасний стан та перспективи розвитку ділового туризму в світі та Україні

ПОЛІТОЛОГІЯ

 • Далявська Т.П. Науковий дискурс щодо тенденцій дослідження феномену невизнаних держав
 • Казидуб П.С. Філософські афоризми як продукт масового споживання у соціальних мережах
 • Маруховська-Картунова О.О. Трансдисциплінарний підхід як новий тренд у розвитку етнополітичної конфліктології
 • Терещук В.І. Публічна дипломатія як зовнішньополітичний PR: концептуальний вимір
 • Чмирь І.В. Нові тенденції у розвитку партології в інформаційному суспільстві

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами