Матеріали Міжвузівської студентської конференції «Актуальні проблеми сучасної економіки», 23 квітня 2015 року

У збірнику представлені матеріали доповідей учасників Міжвузівської студентської конференції «Актуальні проблеми сучасної економіки», яка відбулась 23 квітня 2015 року в стінах Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК».

Збірник розрахований на наукових і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів та докторантів, які цікавляться актуальними проблемами розвитку сучасної економіки, а також на широкий читацький загал.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВІТКУ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Гнєдіч Валентина Іванівна
  ВПЛИВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІВСЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ»
 • Гувернат Анастасія Василівна
  СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
 • Зайцева Надія Іванівна
  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
 • Безпала Олена Василівна
  ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
 • Соколовський Максим Сергійович, Самосват Володимир Вікторович
  ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА «СОМАС»
 • Мальцев Дмитро Романович
  ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ЄДИНИМ СОЦІАЛЬНИМ ВНЕСКОМ
 • Нєдєліна Любов Романівна
  ДЕВАЛЬВАЦІЯ ГРИВНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ПРАЦЮЮТЬ З ІМПОРТНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ
 • Однорог Максим Анатолійович
  СУЧАСНІ ФОРМИ І НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В АПК
 • Оліфіренко Альона Миколаївна
  ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
 • Петрина Ірина Володимирівна
  ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК НА НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ
 • Покришка Дмитро Володимирович
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ
 • Пузирьов Владислав Олегович
  ЛІЗИНГ АБО КРЕДИТ. ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 • Холявко Катерина Олександрівна
  АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЯВЛЕННЯ ВИКРИВЛЕНЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В АУДИТІ
 • Худякова Лідія Костянтинівна
  АКТУАЛЬНІСТЬ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
 • Куляба Володимир Миколайович
  СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
 • Середняк Олег Олегович
  БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
 • Лапкіна Анастасія Андріївна
  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕТАПІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ПОСЛУГИ
 • Матвієнко Валентина Михайлівна
  СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
 • Музика Євген Вікторович
  СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 • Андрійчук Оксана Вячеславівна
  СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
 • Белякова Тетяна Андріївна
  МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВА
 • Яніцька Марія Іванівна
  ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 • Рябчук Катерина Святославівна
  ДЕРЖАВНИЙ БОРГ: ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ШЛЯХИ СКОРОЧЕННЯ
 • Будзар Тетяна Василівна
  БОРГОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
 • Гуняга Наталія Олексіївна
  ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ У РОЗРІЗІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
 • Даценко Олеся Леонідівна, Чочуа Анастасія Гієвна
  ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
 • Семенищ Богдан Олександрович
  УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
 • Савлук Ірина Сергіївна
  ПРО ОСНОВНІ ЧИННИКИ СУЧАСНОЇ ДЕВАЛЬВАЦІЇ ГРИВНІ
 • Харчишина Ольга Миколаївна, Білий Владислав.Володимирович
  РОЗВИТОК ГРОШОВИХ СИСТЕМ В ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІКАХ
 • Гасанова Сабіна Ахліманівна
  СУЧАСНИЙ СТАН ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
 • Григор’єв Микола Геннадійович
  РОЗВИТОК ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
 • Корженко Олексій Юрійович
  ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ66
 • Мосєйчук Олена Олегівна
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 • Потомська Ірина Віталіївна
  АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
 • Хмелюк Віталіна Русланівна
  ГЛОБАЛЬНІ ПРОЦЕСИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ71
 • Івахненко Владислав Романович
  СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
 • Кенбері Віра Дмитрівна
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
 • Мірошніченко Ірина Юріївна
  УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
  СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ В ЄС
 • Яблуновська Наталія Сергіївна
  ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: НАСЛІДКИ РЕФОРМУВАННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
 • Сорока Тетяна Михайлівна
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

РОЗДІЛ 3. МАРКЕТИНГОВА ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ, РЕАЛІЇ, РОЗВІТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 • Одарич Станіслав Сергійович
  АУКЦІОННИЙ ПРОДАЖ ТОВАРІВ
 • Ткач Олексій Юрійович
  ОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ В КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Капустянська Ольга Олександрівна
  ОРГАНІЗАЦІЯ ОПТОВОГО ПРОДАЖУ ТОВАРІВ
 • Неплюєва Марина Олегівна
  МАРКЕТИНГ В ІНДУСТРІЇ МОДИ
 • Шарлай Наталія Сергіївна
  КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
 • Гордієнко Іван Олександрович
  РЕАЛІЇ ТА РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ
 • Неплюєва Марина Олегівна
  МАРКЕТИНГ В ІНДУСТРІЇ МОДИ
 • Молчан Аліна Миколаївна
  ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ
 • Омельченко Наталія Андріївна, Хаустов Артем Володимирович
  МАРКЕТИНГ І СУЧАСНА УКРАЇНА – ЯК «ВТРИМАТИСЬ НА ПЛАВУ» В КРИЗОВІЙ СИТУАЦІЇ
 • Сергієнко Інна Федорівна
  НАНОТЕХНОЛОГІЇ-КЛЮЧОВИЙ ПРИОРІТЕТ МАЙБУТНЬОГО
 • Десятник Валерій Володимирович
  СИСТЕМА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 4. СТАН РИНКУ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПРОГНОЗИ

 • Лук’янчук Марії Сергіївні
  ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
 • Майстренко Ганна Миколаївна
  НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ
 • Яненкова Вікторія Олександрівна
  СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ НА ПРИКЛАДІ ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ м.КИЇВ
 • Березовська Наталія Миколаївна
  ДЕВЕЛОПМЕНТ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ
 • Батуріна Ольга Віталіївна
  ВИДИ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОЦІНОК В СУЧАСНИХ УМОВАХ
 • Кутей Марія Олександрівна
  ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ: МЕТА, ПІДХОДИ, ОСОБЛИВОСТІ
 • Демченко Анна Василівна, Кошейко Ірина Миколаївна
  СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ
 • Кобилевська Анна Володимирівна
  КУЛЬТУРНІ ЦІНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ ОЦІНКИ
 • Мороз Анна Борисівна
  БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ В КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Сапон Валентин Вікторович
  ПРОФЕСІЯ ОЦІНЮВАЧ ВІД ДАВНІХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами