Реалізація інноваційної освітньої політики в вищій школі України

  • uk-UA

  • en-GB

Реалізація інноваційної освітньої політики в вищій школі України

Скуратівська М.О.,ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК”, Київ

Дана стаття досліджує основні принципи реалізації інновацій в освітньому процесі вузу.

Ключові слова: інноваційні технології, інноваційна освітня політика, інноваційне середовище вузу, інноваційні ресурси навчального закладу

Realization of innovative educational policy in higher schools of Ukraine

Skurativska M.O.,University " KROK ", Kyiv

This article deals with the main principles of innovation’s realization in the educational process of the university.

Keywords: innovation technologies, innovative educational policy, innovative environment of the university, innovative recourses of the university

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами