Вплив навчальної практики на формування професійних компетентностей фахівців з туризму

  • uk-UA

  • ru-RU

Вплив навчальної практики на формування професійних компетентностей фахівців з туризму

Мелько Л.Ф. кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри туризму, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

У публікації розкриваються особливості організації навчальної практики для майбутніх фахівців з туризму та вплив практико-орієнтованих заходів на формування професійних компетентностей студентів.

Ключові слова: туристична освіта, практико-орієнтована підготовка, навчальна практика, професійні компетентності.

Влияние учебной практики на формирование профессиональной компетентности специалистов по туризму

Мелько Л.Ф., кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой туризма, ВУЗ «Университет экономики и права «КРОК»

В публикации раскрываются особенности организации учебной практики для будущих специалистов по туризму и влияние практико-ориентированных мероприятий на формирование профессиональных компетентностей студентов.

Ключевые слова: туристическое образование, практико-ориентированная подготовка, учебная практика, профессиональные компетентности.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами