Матеріали науково-практичної конференції «Формула ідеального соціального забезпечення», 9 листопада 2017 року

 • Рік:
 • Категорія: Матеріали конференцій
 • Підрозділ: Коледж економіки‚ права та інформаційних технологій, Університет економіки та права «КРОК»
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 131
 • ББК: ББК 65(4УКР)
 • УДК: УДК 338(477)
 • ISBD: Формула ідеального соціального забезпечення: Збірник матеріалів Науково-практичної конференції // Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 131 c.

У збірнику представлені матеріали доповідей учасників Науково-практичної конференції «Формула ідеального соціального забезпечення», яка відбулась 9 листопада 2017 року в стінах Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК».

Збірник розрахований на наукових і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів та докторантів, які цікавляться актуальними проблемами розвитку сучасної економіки, а також на широкий читацький загал.

ЗМІСТ

 • Баранова І. С.
  СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ
 • Батуріна О. В.
  ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ
 • Бикова Т.А.
  АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА: ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ
 • Брязкало О.О.
  СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
 • Валковська В. В.
  ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ
 • Волік М. О.
  ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
 • Гаврилович Є. А.
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ПІДПРИЄМСТВА
 • Данилов Р. В.
  НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
 • Дегтяр Т. М.
  РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ: СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГУЛЮВАННЯ
 • Дембіцька А.
  ФІНАНСОВИЙ СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ
 • Дзядевич Л. В.
  ТЕНДЕНЦІЇ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР
 • Доля Т.О.
  ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
 • Єсіпенко Л. І.
  ДІАГНОСТИКА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
 • Жук Ю. А.
  ЯКИЙ РІВЕНЬ ОПОДАТКУВАННЯ ЕКОНОМІКИ Є ОПТИМАЛЬНИМ?
 • Забіяка Б.Ф.
  РИНОК КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ
 • Заворицький Є. О.
  ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ
 • Заруба А. О.
  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БІЗНЕСС-БЕЗПЕКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
 • Збаравська В. О.
  ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
 • Клеков І. О.
  ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ: ЗАРУБІЖНІЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
 • Клименко С. О.
  ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
 • Коляда Д.О.
  ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 • Кондрук Д.В.
  ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
 • Кочогура А. Р.
  РОЛЬ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ В СИСТЕМІ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
 • Кривко М.С.
  ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
 • Кузбіт Є. Б.
  ГЛОБАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ТРЕНДИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІГРАЦІЯ
 • Кузьмінский В.З., Чумаченко О.Г.
  СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ
 • Лозинська К.
  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
 • Лойко Д. М.
  РОЗВИТОК ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИКА МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЮДСТВА
 • Лойко Є. М.
  ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ
 • Маляр С. А.
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ НА БАЛАНС ОСББ В УКРАЇНІ
 • Машевська К. В.
  ЗАГРОЗИ ФІНАСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ
 • Мельник І. В.
  УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА
 • Міцерук М. В.
  ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
 • Москусенко А.
  ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МІСЦКВИХ БЮДЖЕТІВ
 • Наконечна А.В.
  ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
 • Нечай А. В.
  ОЦІНКА ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
 • Пеньковська О.О.
  ПЕРЕМОГИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 • Петрусевич М.С.
  ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ТІНЬОВУ ЕКОНОМІКУ
 • Пилипенко О. О.
  АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 • Плетенецька С. М.
  ЗНАЧЕННЯ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
 • Повзор Н. І.
  УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
 • Поліщук І. С.
  СУТНІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
 • Румик І. І.
  РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 • Сакаль Д. М.
  ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ТА МЕТОДИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 • Сапон В. В.
  ДОПОМОГА ПО БЕЗРОБІТТЮ ЯК СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 • Саркісян Л. М.
  СОЦІАЛЬНІ РЕФОРМИ УРЯДУ – РИЗИКИ ЧИ КОРИСТЬ?
 • Сегеда С.А.
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ
 • Семенюк А. С.
  ПДВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
 • Сліпко С.Г.
  ЧИ ЗАМКНЕ ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ КОЛО ФІНАНСОВОГО ЗУБОЖІННЯ?
 • Sova O.
  FEATURES OF THE SOCIAL INSURANCE SYSTEM IN UKRAINE
 • Солонько А. І.
  ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ
 • Спасиченко В. В.
  РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ:СТАН ТА РОЗВИТОК В УКРАЇНІ
 • Стукаленко О.В.
  КОРОТКОСТРОКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ
 • Тищенко Н.А.
  УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ
 • Тулуш Л. Д.
  ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
 • Харченко О.Ю.
  ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ:СУТНІСТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ
 • Христич В. В.
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
 • Швай А.В.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
 • Шпаченко І.О.
  МЕХАНІЗМ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
 • Шупило А.В.
  СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
 • Якименко С.О.
  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 • Ячник Ю.В.
  ДІАГНОСТИКА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
 • СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
 • Батуріна О., Шупило А.
  ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ
 • Бєлановський В., Руденко О., Штак В.
  ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОНИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ
 • Кондрук Д., Петрусевич М.
  ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ТІНЬОВУ ЕКОНОМІКУ
 • Москусенко А., Жук Ю.
  ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ
 • Саркісян Л., Сапон В., Валковська В.
  ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ'ЯМ
 • Наконечна А., Вангородський Д., Василевська А.
  ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ
 • Сліпко С., Кндрук Д.
  ЧИ ЗАМКНЕ ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ КОЛО ФІНАНСОВОГО ЗУБОЖІННЯ
 • Соціальні сервіси

  Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

  Будьте завжди з нами