Практико-орієнтована підготовка фахівців туристичної сфери

  • uk-UA

  • ru-RU

Практико-орієнтована підготовка фахівців туристичної сфери

Мелько Л.Ф. к.пед. н., доцент, завідувач кафедри туризму, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

У публікації розкриваються особливості практико-орієнтованого навчання для майбутніх фахівців сфери туризму в Університеті «КРОК», висвітлюються шляхи реалізації програми «Школа професійного зростання».

Ключові слова: туристична освіта, практико-орієнтоване навчання, практико-орієнтовані заходи, практико-орієнтовані проекти.

Практико-ориентированная подготовка специалистов туристической сферы

Мелько Л.Ф. к.пед. н., доцент, заведующая кафедрой туризма, ВУЗ «Университет экономики и права «КРОК»

В публикации раскрываются особенности практико-ориентированного обучения для будущих специалистов сферы туризма в Университете «КРОК», раскрываются пути реализации программы «Школа профессионального роста».

Ключевые слова: туристическое образование, практико-ориентированное обучение, практико-ориентированные мероприятия, практико-ориентированные проекты.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами