Тези міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика» 2 березня 2017 року

 • Рік:
 • Категорія: Матеріали конференцій
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 194
 • ББК: ББК 67.301 + 67.301.222
 • УДК: УДК 351.746.2(063)
 • ISBD: Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: тези міжнародної науково-практичної конференції 2 березня 2017 року / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 194 с.

У збірнику тез міжнародної науково-практичної конференції уміщено привітання, доповіді й повідомлення науковців, практиків, правоохоронників, народних депутатів, фахівців у даній галузі. Розглядаються теоретичні, практичні і методологічні основи інституції приватної детективної діяльності, узагальнюється міжнародний досвід.

Для науковців, аспірантів, практиків та всіх, хто цікавиться даною проблематикою.

ЗМІСТ

 • Француз А.Й., Коломієць О.Є.
  Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика
 • Француз А.Й., Клаудіу Константін
  Правовий статус приватного детектива у Великій Британії:теоретико-правове дослідження
 • Француз А.Й., Радчук М.В.
  Адміністративно-правове регулювання охорони праці. Проблематика управління охороною праці. (Приватна детективна діяльність)
 • Француз А.Й., Світлак В.І.
  Організаційно-правові засади діяльності приватних служб безпеки в Республіці Кіпр
 • Француз А.Й., Шевчук М.О.
  Теоретико-правові аспекти ефективного правового регулювання діяльності приватних детективів у країнах ЄС
 • Заєць А.П.
  Приватна детективна діяльність в Україні і конституційні права людини
 • Геперидзе Давид
  Рекомендации по принятию проекта закона Грузии «О частной детективной и охранной деятельности в Грузии», внесенного в парламент Грузии от 2002 года
 • Balykin Ivan
  Normative-legal basis of private detective (investigation) activity in Ukraine
 • Баликіна-Галанець Л.І.
  Можлива роль суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності в охороні громадського порядку і забезпеченні громадської безпеки в Україні
 • Бокий Ю.І.
  Поняття та перспективи розвитку детективних послуг в Україні
 • Василькевич Я.І., Гриценко В.В.
  Генеза та перспективи діяльності інституту приватних детективів в Україні
 • Горєлова В.Ю.
  До питання необхідності впровадження інституту детективної діяльності в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
 • Двірська О.В.
  До питання запровадження навчальної дисципліни «Медичне право» для студентів вищих юридичних навчальних закладів при підготовці приватних детективів
 • Доді Коріна
  Правовое регулирование частной детективной деятельности в Республике Молдова: анализ Закона «О частной детективной и охранной деятельности» 2003 г
 • Коваль А.М.
  Про легітимізацію в Україні приватної детективної (розшукової) діяльності
 • Козенюк В.А.
  Историко-методологические аспекты познания феномена частного сыска
 • Корольова В.В.
  Суб’єкти приватної детективної діяльность в механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина
 • Кривов’яз О.В.
  Деонтологічні засади здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності
 • Кучеренко О.Є.
  Запровадження приватних детективних інститутів як соціально-суспільна необхідність: теоретико-правові аспекти
 • Леоненко І.В.
  Становлення та розвиток інституту приватної детективної діяльності в Україні
 • Лук’янець В.С.
  Межі втручання у право на приватність за практикою ЄСПЛ: виклики для приватних детективів
 • Мазур О.В.
  Проблеми правового статусу приватного детектива в Україні
 • Міщук М.С.
  Приватна детективна діяльність та ризики конфлікту з кримінальним законом
 • Пащенко Д.А.
  Правові заходи радянського уряду щодо забезпечення спокою у режимних місцевостях у 30-х роках ХХ ст.
 • Петрунько О.В., Годун Аліна
  Девіантна поведінка підлітків як приклад неконструктивної соціальної адаптації в умовах соціальної нестабільності
 • Пушняк М.О.
  Інститути приватної детективної діяльності у країнах ЄС: теоретико-правові аспекти
 • Сингаївська І.В.
  Розвиток комунікативної компетентності фахівців з приватної детективної діяльності методом соціально-психологічного тренінгу
 • Сіренко Д.О.
  Інститут приватної детективної діяльності в контексті захисту прав і свобод людини від корупційних посягань (адміністративно-правові аспекти)
 • Тарасова І.В.
  Дискусійні аспекти принципів діяльності приватних детективів в Україні
 • Француз-Яковець Т.В.
  Конституційні гарантії захисту прав і інтересів людини і громадянина через призму легалізації приватної детективної діяльності як потреби сучасного демократичного суспільства
 • Фурманов И.А., Метлицкий И.Е.
  Оперативный контакт в профессиональной деятельности детектива
 • Чупpiй Д.Ю.
  Пpивaтнa детективнa дiяльнiсть як oдин iз шляхiв дo pеaлiзaцiї невiдвopoтнoї юpидичнoї вiдпoвiдaльнoстi
 • Шеляженко Ю.В.
  Автономія приватних осіб, зокрема, приватних детективів та журналістів-розслідувачів у праві збирати інформацію
 • Шемякіна О.О.
  Початок шляху узаконення детективної діяльності в Україні

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами