Матеріали студентської науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність як основа розвитку економіки в сучасних умовах», 20 квітня 2018 року

 • Рік:
 • Категорія: Матеріали конференцій
 • Підрозділ: Коледж економіки‚ права та інформаційних технологій
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 114
 • УДК: УДК 330.1 (063)
 • ISBD: Конкурентоспроможність як основа розвитку економіки в сучасних умовах: збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 20 квітня 2018 року) / Університет «КРОК». – К.: Університет «КРОК», 2018. – 114 с.

У збірнику представлені матеріали доповідей учасників студентської науково-практичної конференції, яка відбулася 20 квітня 2018 року на базі Університету «КРОК».

Збірник розрахований на наукових і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів та докторантів, які цікавляться актуальними проблемами розвитку сучасної економіки, а також на широкий читацький загал.

ЗМІСТ

Розділ 1. Конкурентоспроможність підприємства як основа формування конкурентних переваг національної економіки

 • Баб’як І.О.
  Сутність кадрового потенціалу підприємства
 • Вдович С.Б.
  Стартап-підприємство в кризових умовах
 • Дегтяр Ю. А.
  Конкурентоспроможність підприємства, її значення та шляхи підвищення
 • Дмитренко Я.В.
  Інноваційна діяльність підприємств в кризових умовах
 • Красій В. В.
  Інновації як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств
 • Лойко Є.М.
  Підвищення рівня доходів домогосподарств як чинника формування інвестиційного потенціалу України
 • Дорофєєва К.Ю.
  Конкурентоспроможність як основа ефективного функціонування підприємства
 • Шумар М.
  Фактори, що впливають на ефективність креативно-інноваційного розвитку підприємства
 • Ципле М.М.
  Підвищення кваліфікації вчителів школи як основа конкурентоспроможності закладу

Розділ 2. Розвиток фінансового потенціалу української економіки

 • Krivko N.
  Gold and currency reserves
 • Атамановська А.В.
  Підвищення інвестиційної привабливості підприємств України
 • Дудченко В.М.
  Інвестиційна безпека України на регіональному рівні в сучасних умовах
 • Кравченко В.С.
  Вплив податкової конкуренції на розвиток фінансового потенціалу української економіки
 • Петриченко А.О.
  Бар’єри переходу українських підприємств на міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Петриченко А.О., Коляда Д.О.
  Проблеми та перспективи фіскальної політики в Україні
 • Потернак О.В.
  Використання в Україні міжнародного досвіду інноваційної діяльності
 • Руденко О.Ю.
  Застосування електронних грошей в сучасній економіці
 • Шмегельська В.О.
  Децентралізація: фінансова незалежність місцевих бюджетів України

Розділ 3. Інформаційно-телекомунікаційні технології в економіці

 • Бойко Б.В.
  Застосування програмного забезпечення Python на заняттях з фізики для студентів комп’ютерного напряму
 • Десятнюк І.С.
  Аналіз нормативно-правової бази побудови інформаційного суспільства в Україні
 • Добришин Ю.Є., Броян Р.Г.
  Автоматизована інформаційна система контроля доступу навчального закладу
 • Добришин Ю.Є., Манчук В.М.
  Особливості застосування автоматизованих інформаційних систем управління навчальним закладом
 • Залевський Д.Б.
  Приклад економічної оцінки проекту з віртуалізації
 • Курдибан О.М.
  Інформаційні технології в управлінні освітньою установою
 • Різо В.Д.
  Робототехніка в світі людей
 • Сабадаш М.В.
  Инструменты коллективной работы в офис 365
 • Савчин М.П.
  Розробка робота з використанням мікрокомпютера «Arduino Mega 2560»
 • Сасім М.О.
  Засади застосування інтерактивних технологій в навчальному процесі
 • Фазилов А.І.
  Мобільний додаток електронної бібліотеки навчального закладу
 • Хазанжеєв К.Г.
  Пример использования сервиса Telegram для коммуникаций в учебном заведении
 • Чернозубкін І.О.
  Цифрова компетентність в системі підготовки фахівців з комп’ютерних наук

Розділ 4. Правове забезпечення процесів глобалізації

 • Бабенко Ю. В.
  Аліменти та посилення відповідальності за їх несплату
 • Логош В.Д.
  Актуальні питання визначення зниженого віку кримінальної відповідальності в Україні
 • Лутченко Н.В.
  Проблеми теорії і практики застосування судами обставин, які пом’якшують кримінальну відповідальність
 • Марченко В., Дикун Д.
  Новации в теории уголовной ответственности, в связи с созданием «человекоподобных» роботов

Розділ 5. Комерційна та маркетингова діяльність в забезпеченні конкурентоспроможності економіки

 • Головченко Л.М.
  Вплив інформаційних технологій на ефективність та розвиток агрологістики в Україні
 • Капустянська О.О.
  Організація логістичного сервісу в регіональній системі постачання
 • Кучмєєв О.О.
  Формування власного підходу до характеристики логістичної системи торгівельного підприємства
 • Єрусланов А.А.
  Інформаційні технології в економіці
 • Клименко К.
  Реклама як засіб формування попиту та стимулювання збуту
 • Корольов М.О.
  Організація франчайзингової діяльності та її ефективність
 • Лещенко В.П.
  Організація електронної комерції та підприємстві
 • Лисенко Б.
  Вплив конкуренції на економіку України
 • Маляр С.А.
  Управління об’єктами житлового фонду міста Києва як чинник підвищення конкурентоспроможності економіки міста
 • Оленюк М.І.
  Перспективи розвитку ринку злиття та поглинання компаній в Україні
 • Строкоус В.
  Форми продажу товарів у магазинах та їх ефективність
 • Урчик О.А.
  Ефективність лізингової діяльності в Україні

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами