Про прогресивність регресивної системи оподаткування

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Дисципліна: Цикл дисциплін з прийняття рішень‚ моделювання та оптимізації
  • Підрозділ: Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
  • Сторінок: 2

Доведено економічні переваги регресивної системи оподаткування.
Зазначено очікувані позитивні наслідки її запровадження в Україні.
(Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці /Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково–практичної конференції. – Ірпінь: ДПАУ, АДПСУ, КНЕУ, НТУУ “КПІ”, 2002. – 538 с. Ст. 39–41)

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами