Сутність експертної діагностики фінансового стану підприємства

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Матеріали конференцій
 • Дисципліна: Фінанси
 • Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування, Фінанси
 • Підрозділ: Факультет економіки та підприємництва, Кафедра національної економіки та фінансів
 • Видавництво: Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
 • Сторінок: 2
 • УДК: УДК 30.341.1:334.7.049.5(082)
 • ISBD: Сова О.Ю. Сутність експертної діагностики фінансового стану підприємства / О.Ю. Сова // Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (25 жовтня 2018 р.) / від. ред. О.М. Полінкевич, Л.В. Шостак. - Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки, 2018. - С. 86-87
 • uk-UA

Сутність експертної діагностики фінансового стану підприємства

Сова О.Ю., к.е.н., доцент кафедри національної економіки та фінансів, Університет економіки та права «КРОК»

Експертна діагностика – це процедура отримання інформації про стан об’єкту дослідження та його оцінювання фахівцями-експертами з метою подальшого прийняття рішень. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства викликана необхідністю постійного контролю менеджменту підприємства за співвідношенням доходів і витрат, а також внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на зазначені показники. Головною метою аналізу фінансово-господарського стану підприємства є підготовка інформації для прийняття ефективних рішень на всіх рівнях управління підприємством.

Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства, оскільки визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює ступінь гарантованості економічних інтересів самого підприємства та його партнерів. Діагностика фінансового стану підприємства є необхідною умовою для нормального функціонування або для розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами