Нові організаційні форми інноваційного типу зайнятості

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Матеріали конференцій
  • Підрозділ: Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 3
  • УДК: УДК 331.5
  • ISBD: Петрова І.Л. Нові організаційні форми інноваційного типу зайнятості / І.Л. Петрова, С.Г. Бляшук // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2015. – С. 159-161

Нові організаційні форми інноваційного типу зайнятості

Петрова І.Л., доктор економічних наук, проф.,завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки, Університету економіки та права «КРОК»

Важливим для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки є формування економічної моделі. Інновації мають стати «точками зростання» у циклічному процесі загальної модернізації. Структурні зміни в економіці завжди були пов’язані з відповідними змінами в соціальній сфері. Формування інноваційного типу зайнятості має стати рушійною силою інноваційного розвитку української економіки.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами