The role of information technology in controlling threats and risks in the administration and financing of business – projects and programs in developing economies

  • uk-UA

  • en-GB

Роль інформаційних технологій у контролі загроз та ризиків в управлінні та фінансуванні бізнес-проектів та програм у країнах, що розвиваються

Асаре Джозеф, Університету економіки та права «КРОК»

На основі методологічної моделі піраміди 3М технологія та інформація розглядаються як дестабілізуючі чинники серед ризиків, небезпек та загроз в управлінні та фінансуванні бізнес-проектів та програм у розвинутих країнах.

The role of information technology in controlling threats and risks in the administration and financing of business – projects and programs in developing economies

Asare Joseph, «KROK» University

Based on methodological 3M pyramid model technology and information are considered as destabilizing factors among risks, dangers and threats in the administration and financing of business-projects and programs in developed economies.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами