Синергетичний підхід до формування умов гідної праці на ринку праці України

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Маркетинг
 • Спеціальність: Маркетинг
 • Підрозділ: Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
 • Видавництво: К: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 • Сторінок: 3
 • УДК: УДК 336.1(075.8)
 • ISBD: Петрова І.Л. Синергетичний підхід до формування умов гідної праці на ринку праці України / І.Л.Петрова // Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф.(25 - 26 квітня 2017 р.). - К.:КНЕУ, 2017.-С. 137-139

Синергетичний підхід до формування умов гідної праці на ринку праці України

Петрова І.Л., д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки Університет економіки та права «КРОК»

Основним вектором сучасної трансформації ринку праці є інноваційний розвиток, вплив якого не є однозначним. Інноваційні зміни відбуваються непередбачено, нелінійно, нерівномірно, породжуючи нові суперечності.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами