Сутність категорії "логістична діяльність" в межах системно-діяльнісного підходу

Сутність категорії «логістична діяльність» в межах системно-діяльнісного підходу

Алькема В. Г., професор, д.е.н., завідувач кафедри управлінських технологій Університету «КРОК»

Однією з найбільш складних проблем в сучасній науці вважається структуризація та систематизація логістичної діяльності, що пов’язано з низкою особливостей цієї діяльності. По-перше, така діяльність не обмежується рамками одного підприємства і на практиці утворює ланцюг суб’єктів, задіяних в просуванні матеріальних і супутніх потоків. По-друге, при здійсненні цієї діяльності, крім суто логістичних, реалізуються маркетингова, кадрова, інформаційна та фінансова функції. По-третє, оцінка результативності цієї діяльності залежить не лише від 272 функціональних, а також від просторових і часових ресурсів та їх системного поєднання. По-четверте, логістична діяльність здійснюється із залученням значної кількості контрагентів в умовах невизначеності та ризику. По-п’яте логістична діяльність надто диференційована за видами, кожен із яких можна розглядати автономно.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами