Вікова та педагогічна психологія: методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання

Вікова та педагогічна психологія: методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання

Ковалькова Тетяна Олександрівна

Запропоновані методичні рекомендації спрямовані на реалізацію таких завдань вивчення дисципліни "Вікова та педагогічна психологія", як: формування у студентів уявлення про закономірності, чинники і механізми психічного розвитку людини, особливості формування психічних якостей особистості, становлення і розвиток психічних процесів, емоцій і їхніх властивостей у дітей, підлітків, юнаків та дорослих; а також ознайомленні студентів з основами педагогічної психології, педагогічної майстерності, методами та конкретними методиками. Методичні рекомендації містять вступ, мету та завдання дисципліни, інструктивно-методичні матеріали, плани лекцій, питання для підготовки до семінарських занять, проблемні завдання з дисципліни для самостійного опрацювання, завдання для практичної роботи студентів, засоби для проведення поточного та підсумкового контролю (комплексна контрольна робота для перевірки знань з дисципліни, питання для проведення поточного контролю, питання для проведення підсумкового контролю), критерії підсумкового оцінювання, а також перелік навчально-методичної літератури та додатки. Дані методичні рекомендації призначені для студентів денної та заочної форм навчання (напряму підготовки "Психологія") і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами