Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Управління безпекою судових органів України»

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Методичні вказівки
  • Підрозділ: Кафедра управління фінансово-економічною безпекою, Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 34
  • ISBD: Захаров О.І. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Управління безпекою судових органів України» / О.І. Захаров. - К.: Університет "КРОК". - 2020. - 34 с.

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Управління безпекою судових органів України»

Захаров Олександр Іванович

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Управління безпекою судових органів України» містять загальні положення щодо організації виконання курсової роботи, обов’язки здобувача та керівника, характеристику етапів виконання роботи, вибору і затвердження теми, детальний опис всіх структурних елементів роботи з методичними вказівками щодо їх підготовки, вимоги до оформлення робіт. Описано порядок і процедуру захисту роботи, наведено критерії оцінювання роботи. У додатках містяться орієнтований перелік тем та зразки документів.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами