Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Управління фінансово-економічною безпекою»

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Методичні вказівки
  • Підрозділ: Кафедра управління фінансово-економічною безпекою, Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 34
  • ISBD: Захаров О.І. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Управління фінансово-економічною безпекою» / О.І. Захаров. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 34 с.

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Управління фінансово-економічною безпекою»

Захаров Олександр Іванович

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Управління фінансово-економічною безпекою» містять загальні положення щодо організації виконання курсової роботи, обов’язки здобувача та керівника, характеристику етапів виконання роботи, вибору і затвердження теми, детальний опис всіх структурних елементів роботи з методичними вказівками щодо їх підготовки, вимоги до оформлення робіт. Описано порядок і процедуру захисту роботи, наведено критерії оцінювання роботи. У додатках містяться орієнтований перелік тем та зразки документів.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами