Методичні рекомендації до виконання завдань програми виробничої-переддипломної практики для студентів ступеня магістр освітньої програми «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності 073 «Менеджмент»

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Методичні вказівки
  • Підрозділ: Кафедра управління фінансово-економічною безпекою, Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 49
  • ISBD: Захаров В.І. Методичні рекомендації до виконання завдань програми виробничої-переддипломної практики для студентів ступеня магістр освітньої програми «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності 073 «Менеджмент» / В.І. Захаров . - К.: Університет "КРОК", 2020. - 49 с.

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Управління фінансово-економічною безпекою»

Захаров Олександр Іванович

Програма виробничої-переддипломної практики є навчально-методичним документом, в якому визначається мета та завдання практики на кожному етапі її проведення, їх взаємозв’язок із науково-дослідною роботою студентів. А також загальні питання організації, керівництва та проведення підсумків практики.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами